U, de petitionaris
Bindendreferendumorglogo 01 transparent

Bindend referendum

700 ondertekeningen

Het referendum is afgeschaft. Het referendum hierover werd verboden. Om de vier jaar kunnen burgers kiezen voor de tweede kamer. Dat is veel te lang. Er is weliswaar het middel van de petitie, maar dit is niet bindend. Het bindend referendum wel. Het is nodig om regering en parlement te corrigeren.

Petitie

Wij

Normale burgers, zeer bezorgd over de recente ondemocratische maatregelen,

 

constateren

  • Dat de regering steeds meer maatregelen neemt die onze vrijheid inperken, en dat zeer veel burgers dit beleid niet correct vinden.
  • Dat de regering aangenomen moties weigert uit te voeren
  • Dat de regering steeds pogingen doet om buiten en boven de democratische controle te opereren, en dit zelfs wil omzetten in wetgeving

 

en verzoeken

In de grondwet vast te leggen:

  • dat een bindend referendum kan worden afgedwongen door stemgerechtigde burgers, indien tien procent van hen het verzoek hiertoe heeft ondertekend

  • dat een bindend referendum kan inhouden een motie, een amendement, een wetsvoorstel of een beleidsaanwijzing

  • dat de uitslag van het bindend referendum wordt geacht te zijn de uitslag van een stemming door de tweede kamer, over een voorstel door die Tweede Kamer.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
27-03-2021 
Petitionaris:
Richard 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

kerstwonder

De verkiezingen komen eraan.

Welke partijen en/of volksvertegenwoordigers zijn nu serieus bezig met het omvormen van het partijenstelsel naar directe democratie? Welke partijen en/of volksvertegenwoordigers doen alsof?

In ons politieke systeem blijft dit vraagstuk nog altijd een gok.

De kloof tussen wat parlementariers stemmen bij moties en wetsvoorstellen, en wat de meeste burgers zouden willen stemmen is nog altijd aanwezig.

Vele peilingen wijzen dit uit.

Helaas helpen verkiezingen hierbij niet. Beloftes gedaan tijdens de campagnes, worden zelden ingelost. Partijen stemmen vaak anders dan ze volgens hun beloftes zouden moeten hebben stemmen.

Soms wordt dit ontdekt, dit afwijkend stemgedrag. Alleen dan worden allerlei best aannemelijke redenen hiervoor aangevoerd.

Meestal echter, gaat dit afwijkend stemgedrag, afwijkend aan de beloftes die de partij en/of volksvertegenwoordiger heeft gedaan, geruisloos voorbij. Geruisloos, omdat alle aandacht uitgaat naar een ander nieuwsfeit. Geruisloos, omdat de stemming plaatsvindt in een specale commissie.

Ook andere trucs worden toegepast, zoals pas stemmen een week na het -soms verhitte- debat. Dan wordt een hele lijst van stemmingen razendsnel afgewerkt. Stuknummers worden genoemd, vaak vluchtig nog even de de indiener en het onderwerp, en er wordt gestemd.

+Lees meer...

Niet eens hoofdelijk, maar per partij. Zelden wordt er een stemverklaring gegeven.

Deze gang van zaken maakt het zeer gemakkelijk voor een partij en/of volksvertegenwoordiger om -per abuis- anders te stemmen dan de belofte in de verkiezingscampagne. Achteraf geven partijen en/of volksvertegenwoordigers dan aan, dat ze eigenlijk geacht worden anders te hebben gestemd. Dit wordt dan in de handelingen opgenomen. Maar niet in de stemmingsuitslag!

Let er maar eens op. U zult zien dat dit heel vaak voorkomt. Bij alle partijen.

En ook hier wordt, alleen bij ontdekking, een scala van verzachtende omstandigheden aangevoerd, voor deze afwijkende stemming. Afwijkend aan de beloftes die de partij en/of volksvertegenwoordiger heeft gedaan.

Dan zijn er ook nog de disciplines. De partijdiscipline, de fractiediscipline, de coalitiediscipline. Een volksvertegenwoordiger zou volgens de grondwet zonder last moeten kunnen stemmen. Maar afwijkend stemmen aan het besluit in de partij, fractie of coalitie, wordt bij vele partijen niet in dank afgenomen.

Dat verklaart ook de kloof tussen wat de meerderheid van de burgers zouden willen stemmen, en de stemmingsuitslag in het parlement.

De kloof werd pijnlijk zichtbaar in de diverse referenda die zijn gehouden, toen het nog mocht. De duidelijkste was het na-laatste referendum, dat niet mocht worden gehouden. Namelijk het referendum over het afschaffen van het referendum.

Het houden van dit referendum zou het eerste te houden referendum moeten zijn, nadat het bindend referendum is opgenomen in de grondwet, zoals beschreven in deze petitie https://bindendreferendum.petities.nl/

De eerste vraag voor u als kiezer is natuurlijk of u dit zelf een goed idee zou vinden. De mogelijkheid om regering en parlement voor precies een stemming buitenspel te zetten; te corrigeren; te dwingen te luisteren naar de burgers.

Een van de tegen argumenten is dat de burger niet voldoende afweet van een onderwerp, en daarom incompetent is om hierover te beslissen.

In het voorstel uit de petitie is er daarom de mogelijkheid geboden om een motie in te dienen, of zelfs een wetsvoorstel. De simpele ja-nee vraag kan ook nog, maar zou voeding kunnen geven aan dit tegenargument.

Als het bindend referendum echter een motie betreft, of een wetsvoorstel, moet de indiener een heel goede argumentering opstellen. Dit kan alleen bij voldoende kennis en afweging over het onderhavige onderwerp, en beoordeling van de gevolgen.

Dan komt er ook nog stemming in de eerste kamer, als het bindend referendum een wetsvoorstel betreft, en is aangenomen. De eerste kamer kan het dan alsnog afschieten, maar dat kan dan niet in het geheim en in de anonimiteit. Dan is het echt kleur bekennen.

Als u dit stuk nu nog aan het lezen bent, is het aannemelijk dat u openstaat voor een dergelijke aanpak. Voor een dergelijke aanpassing aan ons politieke stelsel. Voor dit bindend referendum van https://bindendreferendum.petities.nl/

Dan volgt voor u als kiezer de vraag: 'Op welke partij en/of volksvertegenwoordiger moet ik dan stemmen, zodat dit bindend referendum kan worden ingevoerd?'

Het antwoord is teleurstellend. Er is er geen.

Er zijn partijen en/of volksvertegenwoordigers die deeltjes ervan zeggen te willen invoeren. Geen een gaat zo diep als het voorstel van https://bindendreferendum.petities.nl/

En alle partijen komen met een hele lijst van andere onderwerpen, waarvoor u als kiezer ook moet beslissen. Dit komt uiteraard door ons huidig politiek systeem. Partijen moeten standpunten innemen om kiezers achter zich te scharen.

Dit is een oneindige cirkel. Een cirkel die de kloof in stand houdt. Een cirkel die juist gebaseerd is op de kloof. De kloof tussen de stemming in het parlement, en de stemming volgens de burgers.

Geen oplossing dus?

Misschien wel. Een one-issue partij, bindendreferendum.org. Een partij met precies een standpunt, namelijk de invoering van het bindendreferendum; in de grondwet. zoals beschreven in het voorstel op https://bindendreferendum.petities.nl/

Wat nu als deze partj met 100 zetels in de tweede kamer gekozen zou worden. En met 50 zetels in de eerste kamer. Twee jaar later. En weer met 76 zetels vier jaar later.

Zolang duurt het om een grondwetswijziging door te voeren. Dat zit ingebouwd in ons politieke systeem. Twee-derde meerderheden, en twee verkiezings cycli.

Stel dat dit zou gebeuren. Wat gebeurt er dan met alle andere onderwerpen waar de regering en parlement zich mee bezig moeten houden.

Hoe zullen de parlementaries, gekozen onder de vlag van bindenreferendum.org dan stemmen over deze onderwerpen? In ieder geval zonder last van partij discipline. Ze zullen stemmen naar hun eigen geweten en gevoel. Het zou wel goed zijn om elke stemming hoofdelijk te doen, en ook stemverklaringen te geven. Maar ook dit is niet te verplichten.

Ze zouden zelfs tegen het enige programma punt van bindendreferendum.org kunnen stemmen, het bindendreferendum zelf.

Toch alweer een gok. En een hele langdurige gok.

Als alles meezit, hebben we het eerste referendum volgens de dan ingegane grondwet pas over tien jaar; 1 april 2031.

Als u na dit opbeurende verhaal toch zou willen stemmen voor bindendreferendum.org is er nog een ander probleem.

De partij bestaat nog niet. Inschrijven kost 11.000 eur, en kan nog tot 12 december. Dat is nog een week.

Op dit moment zijn er 691 ondertekeningen onder deze petitie. Gesteld dat deze ondertekenaars lid zouden worden van de nieuw op te richten one-issue partij bindend referendum.org, voor 16 euro contributie, zou het net kunnen.

Niet erg realistisch. Bij 691 ondertekenaars, en dus stemmers, krijgt de partij geen zetels. Weggegooid geld en moeite.

Wanneer zou het realistisch worden. Bij hoeveel ondertekenaars?

Het benodigde aantal zetels is 100 om het bindend referendum werkelijk in de grondwet te krijgen. Van de +/- 13,5 miljoen kiesgerechtigden, zijn er dus 9 miljoen nodig.

Dit is nog nooit vertoond en statistisch gezien onvoorstelbaar. Geen hoop?

Toch wel een klein beetje. De kans dat regering en parlement de privacy, de lichamelijke en geestelijke onschendbaarheid, en vrijheid van burgers zo ingrijpend zou beperken, was tot voor kort ook statistisch gezien onvoorstelbaar, maar is toch gebeurd.

Het zijn gekke tijden.

Als u welwillend staat tegenover meer invloed van de burger op wat regering en parlement beslissen, bekijkt u dan eens het voorstel op https://bindendreferendum.petities.nl/

Wie weet gebeurt er toch nog een kerstwonder.

05-12-2020