You, the petitioner
Veulenmiepbosklein

Bezwaar tegen gentech vaccinproef voor veulens van 3 dg. tot 6 mnd. oud. Objection to a GMO vaccination study on foals from 3 days - 6 months.

538 signatures

De Gentechvrije Burgers hebben een zienswijze met bezwaren geschreven aan het min. van VROM over een gentech vaccin, kenmerk PorM/RB IM 09-004, dat men wil uitproberen op jonge veulens vanaf 3 dagen oud!Waar gaat het over?

Het is een aanvraag voor een proef met een gentech vaccin voor veulens vanaf 3 dagen. De meeste mensen zijn geschokt over het feit dat dieren zo jong als proefkonijn worden gebruikt, en wijzen hierbij in feite op ethische bezwaren. Verder ontbreken er kaarten waarop het gebied aangegeven wordt waar de Introductie in het Milieu(IM) plaatsvindt. Dat is volgens EU regelgeving wel verplicht. De Gentechvrije Burgers hebben een beroep kunnen instellen bij de Raad van State. Samen met 67 machtigingen van Gentechvrije Burgers gaan wij ons bezwaar daar bekend maken. De datum voor de zitting is door de Raad van State intussen vastgesteld. Dit is 11 maanden nadat wij een beroep aantekenden. De datum is 3 oktober 2011 om kwart over 12. We hopen op veel belangstelling. Wilt u de zitting ook bijwonen, geef dat dan even door. Ook zullen wij de Raad van State onze 3 petities tonen. Intussen heeft de staatssecretaris van IenM. Joop Atsma ons geschreven,(hij blijkt over de vergunning te gaan) dat hij deze petitie niet wil ontvangen zo lang het onderwerp nog bij de Raad van State ligt. Dus gaan we nog maar even door met de petities.

Vergeet als je de petitie getekend hebt, niet om op de link te klikken, die je daarna per e-mail krijgt om te bevestigen, anders komt je naam niet op de lijst! We zijn nu ook een internationale petitie gestart, die erg goed loopt.Voor de link kijk op www.gentechvrij.nl

In English: This is a petition to the Minister of Environment on a genetically engineered (GM)-vaccination study in foals from 3 days old untill 6 months.

They use a GM-bacterium. The little horses stay in stables and on grassland and the menure with the GMO will be put on the land. The GMO-free Citizens don't want this and have written this petition, which you can sign.Translating: "Ik" is "I", "wonende" means the "city you live in","onderteken de petitie "Bezwaar tegen gentech vaccinproef voor veulens van 3 dg. tot 6 mnd. oud." means "Objection to a GMO-vaccionation study for foals of 3 days to 6 months". "Ja, mijn naam en woonplaats mogen publiek zichtbaar zijn onder de petitie" means when you click the little box: "Yes, my name and place may be shown under this petition". You will receive a conformation e-mail in black with a blue sentence. Click on the blue sentence. You will come on a site of http://petities.nl again, click ‘BEVESTIGEN’-(orange bar at the bottom) i.e. confirm. Done ! and your name will appear on this page (if you have choosen so).

Translation of the PETITION

We

Horse lovers, breeders, concerned farmers and - citizens,

Find

That there may be dangers for the treating foals, 500 to 2000, which will be part of these GMO vaccination studies. (The request refers to a veterinary vaccination study, in which a GM bacterium shall be applied to foals, mark PorM/RB IM 09-004). The key question is how certain are you that there will be no harmful effects for the foals, also regarding humans and the environment let alone whether there will be any benefit for these animals.

And appeal

To decide against this request, mark PorM/RB IM 09-004.

Francais:

Bonjour à tous,

Ci-joint vous trouverez une pétition pour contester une étude aux Pays Bas, sur une vaccination génétiquement modifiée,qui est donné aux poulains de 3 jours à 6 mois.

Cette pétition sera adressée au ministre de l'environnement des Pays Bas.

Dans le vaccin se trouve une bactérie génétiquement modifié. Les poulains resteront dans l'écurie et dans le parc, et le fumier sera mis dans les champs après. Ensuite ça rentre dans la chaine alimentaire.

Les 'citoyen(ne)s libres d'OGM / GMO-free-Citizen' n'en veulent pas, alors ils ont écrit cette pétition qui est partiellement en anglais.

Après avoir signé la pétition, vous recevez un e-mail,que vous devez répondre pour confirmer votre signature.

Merci de participer et de diffuser ce message le plus large possible.

Voici la traduction des mots de la petition: Ik = Je (alors à remplir votre nom)

Wonende te = lieu

Ja, mijn naam en woonplaats mogen publiek zichtbaar zijn onder de petitie=

Oui, mon nom et lieu peuvent apparaître publiquement sous la pétition

Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven in het beheer van de Stichting Petities.nl=

Vos coordonnées ne seront pas transmises aux tiers et resteront dans la possession de la Fondation petitions.nl

Kijk voor meer informatie op onze privacy verklaring=

Pour plus d’informations, regardez sur notre déclaration sur la confidentialité.

Petition

We

paardenliefhebbers, fokkers, bezorgde boeren en burgers

 

observe

dat er mogelijke gevaren kunnen zijn voor de te behandelen veulens, 500 tot 2000, die deel uit zullen maken van deze gentech vaccin proeven. (De aanvraag betreft een veterinaire vaccinatiestudie waarin een genetisch gemodificeerde bacterie wordt toegediend aan veulens, kenmerk PorM/RB IM 09-004). De voornaamste vraag hierbij is: hoe zeker bent u er van, dat er geen schadelijke effecten op zullen treden, ook betreffende mens en milieu, afgezien van het feit, of er eigenlijk wel enig voordeel voor deze dieren zal zijn.

 

and request

negatief op deze aanvraag, kenmerk PorM/RB IM 09-004, te beslissen.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2012-01-01 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Miep Bos 
Organisation:
De Gentechvrije Burgers 
Website:

History

Signatures