You, the petitioner
Sneeuw29 1 04 compagnonstraat

Bewoners van Heerenveen Centrum-West

8 signatures

Heerenveen lijkt alles er aan te doen om mensen mond-dood te maken op gebied van de Overlegwet ( 01-01-2009) en het BBSH. Wat nog steeds qua rechten achtergehouden wordt als het de om sociale huursector gaat. Inspraak wordt via sluipwegen in klankbordgroepen gegoten waar juist geen inspraak mogelijk is. Bewoners van Centrum-West in Heerenveen zijn het daar niet mee eens; de route indiening klacht op basis van de woningwet werd gevolgd echter afd. Handhaving liet de zaak gewoon liggen. Na anderhalf jaar en ná diverse achterkamertjes politiek ontvingen de bewoners een gegrondverklaring van de 2e klacht dat anderhalf jaar wel erg lang was om de eigen regelgeving te hanteren. Ook de Verhuurder liet de klacht(en) liggen en werd de Aedes-codecommissie benaderd. Tegenwerking ivm de bewoners van Centrum-West die tégen sloop stemden van deze woningen en later via de enquete-formulieren per woning ( met hulp vd woonbond) de diverse ongezonde ontstane situaties beschreven. ( waaronder schimmelvorming wegens lekkages die niet werden gerepareerd). Nu bijna 2 jaar later werd minimaal iets gedaan(afgedwongen) echter lijkt men in feite zelf schuldig te zijn aan de verloedering. Men geeft allerlei redenen op om te slopen maar de hoofdreden is dat sportstad infrastructuur behoeft dus de historie moet gaan inleveren om deze reden. Wij zijn het daar niet mee eens. Help ons via deze petitie!!

Petition

We

Bewonerscommissie Heerenveen Centrum-West

 

establish that:

dat inspraak van burgers vóór een voorstel door B&W aan de gemeenteraad dient plaats te vinden met betrekking tot sloopplannen. In plaats van dat er achterstevoren gewerkt wordt en er panden van vóór het ontstaan van Heerenveen verdwijnen.

Architect A.Baart 1920

De bewoners/omwonenden zijn tégen sloop echter vóór onderhoud op basis van het Bouwbesluit 2003 bestaande bouw.

 

and request

de gemeenteraad om een herziening van het bestemmingsplan mogelijk te maken.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Heerenveen 
Petition desk:
Closing date:
2009-08-21 
Status:
Closed 
Lead petitioner:
CJA Bosma 
Organisation:
Bewoners Heerenveen Centrum-West 

History

Signatures

Updates

Geen sluitingdatum petitie..

Vanaf 2005 hoorden een deel van de bewoners dat de woningen gesloopt zouden worden. In 2007 werd het "plan" van de gemeente weer "aangepast"waarna niet alleen een deel maar de hele straat tegen de vlakte zou gaan.

+Read more...

Dit werd even via een mededeling in de brievenbus gegooid waarna een informatie-avond dia's liet zien hoe de gemeente met de verhuurder van deze woningen in een platte weergave dacht in te gaan vullen. Bij de gemeenteraad werd de voorlopige visie in een raamwerk gegeven zonder rekening te houden met de bewoners. De bewoners schreven de feitelijke situaties op en brachten de gemeenteraad op de hoogte. Tevens van het feit dat er door de gemeentelijke afdeling ook niet werd geregeerd. Een bestaand Bewoners Centrum Forum waarin Caleidoscoop vertegenwoordigd was gaf het bericht "namens de bewoners van Centrum-West te spreken". Waarna de bewoners van Centrum-West" via de reactie van ondergetekende reageerden door te stellen dat dit een vreemde zaak was gezien het Heerenveen Centrum Forum geen bewoners van dit deel van Heerenveen op een stoel had zitten. Vervolgens werd dit snel gersteld en kwam er een klankbordgroep in zicht waar de regie bij het plan van de gemeente lag en er alleen meegesproken mocht worden op basis van die plannen. Dus opnieuw werden de bewoners monddood gemaakt in de mening dat deze woningen het waard waren in stand gehouden te worden. Verder ging het meer over de infrastructuur omwille van sportstad Heerenveen. Heemschut was ook tegen sloop. Werkgroep oud-Heerenveen was ook tegen sloop. Dit werd ook duidelijk gemaakt via gesprekken/brieven. We zijn nu gekomen op een punt dat we ( ook via SASH) de ervaring op hebben gedaan dat inspraak iets anders is dan dat wordt voorgehouden. En dat regelgeving op gebied van plaatselijke richtlijnen omtrent beantwoording en communicatie naar de burgers toe afhankelijk is van inkomsten. Het bestaande college is het lichtend voorbeeld hiervan geworden. Ondanks dit gegeven geven we de strijd niet op. Ondanks de tegenwerking op het gebied van betaalbare sociale huren zullen wij ons, als niet-gesubsidieerden, sterk blijven inzetten om ook de lagere inkomens groepen fatsoenlijk te behandelen. En niet, via het niet nakomen van eerdere toezeggingen, weg te jagen door een minimale hoeveelheid sociale huren in stand te houden. Door de veranderde houding van deze gemeente om nu weer in te zetten op middeldure en dure woningen op de plaats waar eerder mensen het "recht" hadden op terugkeer naar de bestaande straat mocht er wél gesloopt gaan worden. Vooralsnog blijven de zittende bewoners tegen de sloop-ideeen van het bestaande bestuur en voorstander van het isoleren van de bestaande woningen. Wat uiteraard niet zo duur hoeft te zijn als wat men de bewoners heeft voorgehouden ( en tevens door A.Thomsen T.U Delft wordt onderschreven ivm het materiaal) De Verhuurder Accolade zegde overigens in nov. 2008 toe een onafhankelijke Bouwkundige te kunnen sturen omdat er ook werd aangevochten dat deze woningen helemaal niet zo slecht waren als men voorhield. Echter de "keuring" werd gedaan door de eigen gelederen waarbij de zelfde opzichter was die eerder vertelde nav klachten : dan zet u maar een raam open" en "daar hebben we geen geld voor". Het relaas omtrent de notities werd door de gemeente gebruikt in een later stadium om de klacht van april 2008 in het najaar van 2009 ongegrond te verklaren. Uiteraard werd de nationale Ombudsman ook op de hoogte gehouden van deze werkwijze. Tevens het VROM. Waarbij de laatste meer afging op wat de Verhuurder verkondigde in de telefoon dan dat men keek naar de bewijsstukken die intussen waren verzameld op het gebied van de communicatie klachten op gebied van het Bouwbesluit 2003 bestaande bouw. Tot op heden werd de Overlegwet en het BBSH niet aangepast ivm het recht voor de verhuurders in deze straten. Dus in hoeverre word er op een fatsoenlijke manier omgegaan met mensen in de sociale huursectoren als een gemeente alleen de eigen prioriteiten wil laten voorgaan? Is het fatsoen bij dit soort gebeurtenissen iets wat straks ook in de geschiedenis-boekjes ligt naast de rest van de geestelijke armoede? De organisatie komt voort uit een ander Steunpunt. Die van Minima. Zie link.. En já ik weet dat iedere potenciële "opstandeling" in de gaten wordt gehouden via internet. Maak ik het dus iets gemakkelijker. Gewoon omdat ik niet van klikken, achterkamertjes en overige stiekeme gedragsvormen houd En onderteken gewoon zonder politieke correctheden bovenstaande feiten..  

Waar gedachten gewoon kunnen worden uitgesproken met het oog op de hedendaagse verdeel en heers technieken..
2009-12-11