You, the petitioner

Bewoners Graft-de Rijp zijn tegen een vaste afvalheffing van de gemeente Alkmaar

371 signatures

De gemeente Alkmaar wil in 2016 een vaste prijs hanteren voor de afvalverwerking in tegenstelling tot het diftar tarief dat zij nu in 2015 nog hanteren. Dit betekent dat ongeacht je nou veel afval hebt of weinig, wij allemaal hetzelfde betalen. Dit demotiveert afvalscheiding!

Petition

We

Inwoners van Graft-de Rijp gemeente Alkmaar

 

observe

Dat een vaste prijs voor afvalstoffenheffing niet reëel is in vergelijking met het afval dat de inwoners van de gemeente Graft- de Rijp produceren, en wij stellen vast dat dit op den duur een negatief effect zal hebben op de scheiding van afval zoals dat nu gebeurt met het huidige diftar systeem.

 

and request

u dan ook geen wijzigingen te maken in het huidige systeem.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Alkmaar 
Petition desk:
Closing date:
2016-02-14 
Status:
Closed 
Lead petitioner:
Berry Rinkema 

History

Signatures