You, the petitioner
Gemeentebord meerssen meerssen

Betrek inwoners bij plannen herindeling Meerssen

20 signatures

De gemeenten Meerssen en Valkenburg hebben besloten na te gaan of een vorm van 'verdergaande samenwerking' (= fusie c.q. herindeling?) mogelijk of wenselijk is.

Petition

We

inwoners van de gemeente Meerssen

 

observe

  • dat de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Meerssen en Valkenburg hebben besloten "om gezamenlijk een verkenning uit te voeren hoe het bestuurlijk landschap in de toekomst het beste kan worden ingevuld";

  • dat woorden als herindeling, fusie, opgaan in en dergelijke in het persbericht niet worden gebruikt maar wel worden bedoeld;

  • dat omliggende gemeenten wel bij die verkenning worden betrokken maar de eigen inwoners niet;

 

and request

het gemeentebestuur van Meerssen om de gehele bevolking alsnog vanaf het allereerste begin actief te betrekken bij en rechtstreeks te laten beslissen over alle voornemens of plannen die kunnen uitmonden in enigerlei vorm van herindeling.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Meerssen 
Petition desk:
Closing date:
2016-09-08 
Lead petitioner:
Lokale Publieke Omroep Meerssen 
Organisation:
Lokale Publieke Omroep Meerssen 
Website:

History

Signatures