You, the petitioner
Flyer achterkant

Beter een goede buur dan een verre vriend

9 signatures

Samen met onze buren lukt het om Samen te wonen, samen te werken…. aan een leefbare Buurt. Deze crisis heeft samenwerking in de wijk nodig daarom deze volgende petitie.

Petition

We

Inwoners H-Buurt, ervaringsdeskundige, consultants, jongeren, ex gedetineerden, schoolverlaters,

 

establish that:

De buurt verdient extra aandacht, omdat door een opeenstapeling van allerlei problemen, bezuinigingen de kwaliteit van leven en de leefomgeving te veel achterblijft bij andere wijken in de stad. De mensen geven directe signalen af vanwege de aanhoudende crisis dat er niet of nauwelijks meer mogelijkheden zijn, het hoofd in financieel en maatschappelijk opzicht boven water te houden en raken nog verder verwijderd van de arbeidsmarkt

 

and request

  1. Bevorderen van de wijkeconomie in de H-buurt;
  2. Creëren van een sociaaleconomisch dienstenaanbod op maat in de H-buurt;
  3. Bewoners met afstand tot de arbeidsmarkt via vormen van zelfbeheer ondernemender maken dan wel begeleiden naar zelfstandig ondernemerschap;
  4. Bewoners die momenteel ondernemen in het informele circuit begeleiden naar ondernemen in het formele circuit;
  5. Sociaaleconomische zelfredzaamheid duurzaam bevorderen

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Amsterdam Zuidoost 
Petition desk:
Closing date:
2016-07-13 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
bjorn sno 
Organisation:
sno consulting 

History

Signatures