You, the petitioner
Entrada impressie hoogbouw

Betaalbare woningen op Entrada: ja, 100.000 m2 op 3 hectare: nee

98 signatures

De gemeente Ouder-Amstel heeft samen met de eigenaren het initiatief genomen om het kantorenpark Entrada in Duivendrecht te transformeren naar een woonwijk. Bewoners hebben echter grote bedenkingen tegen de massaliteit van dit project. Daarnaast zijn de stedebouwkundige risico's groot.

Petition

We

betrokken en verontruste inwoners van Duivendrecht,

 

observe

dat 100.000 m2 bruto vloeroppervlak op slechts 3 hectare leidt tot een anonieme woonwijk met massale hoogbouw. Hierdoor zal er weinig sociale cohesie en sociale veiligheid ontstaan. Sociale degradatie (het Bijlmereffect) ligt op de loer.

 

and request

de gemeente Ouder-Amstel om voor een 'second opinion' te gaan en nog géén beslissing te nemen over het bouwvolume in het huidige Programma van Eisen. Breng eerst alle risico's goed in kaart en heroverweeg de bouwdichtheid!

The answer

Motie over Entrada aangenomen

Op donderdag 13 juni 2019 is er tijdens de raadsvergadering van de gemeente Ouder-Amstel een motie aangenomen over Entrada, ondersteund door alle raadsleden.

Zij hebben B&W duidelijk gemaakt dat woningen belangrijk zijn voor onze gemeente, maar om het juiste bouwvolume vast te stellen voor het Entrada-project moet er eerst gedegen onderzoek plaatsvinden.

Mocht u de diverse verslagen over Entrada willen nalezen en/of beluisteren via opnames, dan kunt u daarvoor terecht op de website van de gemeente Ouder-Amstel.

Onze inspanningen van de afgelopen maanden hebben uiteindelijk geleid tot dit succes. Mede dankzij uw steun in de vorm van het ondertekenen van onze papieren of digitale petitie. Op 13 juni zijn per e-mail alle handtekeningen aangeboden aan de Raadsgriffier. De wethouder heeft op 24 juni hierop een inhoudelijke reactie gegeven.

Het is nu afwachten wat de investeerders gaan beslissen. Wij hopen uiteraard dat er een prachtige woonwijk komt met betaalbare woningen voor diverse doelgroepen, waarbij er rekening gehouden wordt met 'de menselijke maat'.

Voorlopig zal het wel even stil zijn rondom dit project. Duivendrecht in Balans zal echter alles nauwlettend blijven volgen.

Wij willen u langs deze weg hartelijk danken voor uw ondersteuning in welke vorm dan ook. Met onze actie is aangetoond dat het loont om uw stem als burger te laten horen. Met de juiste argumenten luisteren raadsleden wel degelijk naar hun kiezers.

Met vriendelijke groet,

DUIVENDRECHT IN BALANS

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Ouder-Amstel 
Petition desk:
Closing date:
2019-06-12 
Status:
Answered 
Organisation:
DUIVENDRECHT IN BALANS 
Website:

History

Signatures

Updates

Motie over Entrada aangenomen

Op donderdag 13 juni 2019 is er tijdens de raadsvergadering van de gemeente Ouder-Amstel een motie aangenomen over Entrada, ondersteund door alle raadsleden.

Zij hebben B&W duidelijk gemaakt dat woningen belangrijk zijn voor onze gemeente, maar om het juiste bouwvolume vast te stellen voor het Entrada-project moet er eerst gedegen onderzoek plaatsvinden.

Mocht u de diverse verslagen over Entrada willen nalezen en/of beluisteren via opnames, dan kunt u daarvoor terecht op de website van de gemeente Ouder-Amstel.

+Read more...

Alle teksten van insprekers zijn op deze archiefpagina te vinden.) - raadsvergadering 13 juni 2019

Onze inspanningen van de afgelopen maanden hebben uiteindelijk geleid tot dit succes. Mede dankzij uw steun in de vorm van het ondertekenen van onze papieren of digitale petitie. Op 13 juni zijn per e-mail alle handtekeningen aangeboden aan de Raadsgriffier. De wethouder heeft op 24 juni hierop een inhoudelijke reactie gegeven.

Het is nu afwachten wat de investeerders gaan beslissen. Wij hopen uiteraard dat er een prachtige woonwijk komt met betaalbare woningen voor diverse doelgroepen, waarbij er rekening gehouden wordt met 'de menselijke maat'.

Voorlopig zal het wel even stil zijn rondom dit project. Duivendrecht in Balans zal echter alles nauwlettend blijven volgen.

Wij willen u langs deze weg hartelijk danken voor uw ondersteuning in welke vorm dan ook. Met onze actie is aangetoond dat het loont om uw stem als burger te laten horen. Met de juiste argumenten luisteren raadsleden wel degelijk naar hun kiezers.

Met vriendelijke groet,

DUIVENDRECHT IN BALANS

2019-07-08