You, the petitioner
Schenkviaduct den haag

Bestrijd de verkeersdrukte in de Rivierenbuurt

154 signatures

De Rivierenbuurt heeft te maken met veel verkeersbarrières door de drukke toegangswegen die langs de wijk lopen (het Schenkviaduct, de Lekstraat, het Prins Bernardviaduct en de Pletterijkade), wat leidt tot problemen omtrent veiligheid, geluidsoverlast, luchtvervuiling in de wijk.

Petition

We

Bewoners van de Rivierenbuurt en andere belanghebbenden en medestanders

 

observe

  • Op basis van onderzoek van bewoners, dat de huidige luchtkwaliteit in de wijk zeer slecht is, vooral rondom de eerder genoemde wegen.
  • De luchtkwaliteit valt volgens de gemeentelijke metingen maar net binnen de Europese grenzen van acceptable luchtkwaliteit.
  • Naast de slechte luchtkwaliteit leidt de hoge mate van verkeersdrukte ook tot geluidsoverlast en onveilige verkeerssituaties, wat de bewoners negatief beïnvloedt.

 

and request

Dat de gemeente de verkeersdrukte op deze toegangswegen vermindert en er meer wordt gedaan om te compenseren voor de luchtvervuiling waarmee de Rivierenbuurt, en specifiek de omwonende van deze wegen te maken.

Hierbij kan worden gedacht aan het aantal rijbanen terug brengen samen met het aanleggen van groenstroken, het uitbreiden van de milieu zone en/of andere initiatieven.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Den Haag 
Petition desk:
Lead petitioner:
Ilse Valkering 

History

Signatures