You, the petitioner
Duo pic 1

Beslis gezamenlijk over de bestuurlijke toekomst van Oostzaan

1,172 signatures

Oostzaan staat op een kruispunt. De beslissingen die nu worden genomen over onze bestuurlijke toekomst, hebben langdurige gevolgen voor onze gemeenschap. Het is cruciaal dat deze beslissingen met een zo breed mogelijke inbreng en eensgezindheid worden genomen.

Petition

We

bezorgde inwoners van gemeente Oostzaan

 

establish that:

  • er onvoldoende acties ondernomen zijn om de inwoners te betrekken bij besluitvorming;
  • er onvoldoende vertrouwen is bij de inwoners in de vervolgstappen;
  • er onvoldoende onderbouwing is met feiten en cijfers;
  • er onvoldoende wil is bij de Raad en College om de inwoners echt te betrekken;

 

and request

de gemeente Oostzaan uitvoering te geven aan het actieplan conform het burgerinitiatief dat bij de Raad en College is ingediend, waaronder:

  • het opzetten van een burgerplatform,
  • het organiseren van werkbijeenkomsten,
  • het inzetten van een onafhankelijke verkenner
  • het verzekeren van transparantie en
  • terugkoppeling naar de bewoners.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Oostzaan 
Petition desk:
Closing date:
2024-04-25 
Lead petitioner:
Peter Hazes 
Organisation:
Bezorgde Oostzaners Comite 

History

Signatures

Updates

Waarom deze petitie

De discussie over de bestuurlijke toekomst van Oostzaan is complex en veelzijdig, met verschillende belangen en perspectieven die meewegen in het besluitvormingsproces. Het is een proces dat nauwlettend gevolgd wordt door zowel de inwoners van Oostzaan als de omliggende gemeenten, waarbij het belangrijk is dat alle stemmen gehoord worden om tot een breed gedragen besluit te komen. De stem van de inwoners is essentieel in het vormgeven van de bestuurlijke toekomst.

+Read more...

Participatie processen, zoals een burgerplatform, inspraakavonden, enquĂȘtes, en werkgroepen, bieden de Oostzaners de mogelijkheid om hun visie te delen en mee te denken over de richting van hun gemeente.

2024-04-04

Ruim 1000 Oostzaners hebben de petitie ondertekend!

Inmiddels, een week na de start van de petitie hebben ruim 1000 Oostzaners de petitie ondertekend. De petitie steunt het verzoek aan het gemeentebestuur om de inwoners te betrekken en goed (lees feiten en cijfers) te informeren over de fusie-opties en de gevolgen voor gemeente en inwoners.

+Read more...

De petitie loopt nog twee weken om nog meer handtekeningen te verzamelen, waarbij wij nogmaals graag een beroep op u doen om uw omgeving enthousiast te maken. Op 9 April as zijn we van 13.00 uur tot ca. 15.00 uur in de Lishof aanwezig om degenen die geen computer hebben de gelegenheid te bieden hun handtekening schriftelijk te zetten. Voor 16 April willen we de handtekeningen aan het gemeentebestuur aanbieden, waarover wij u nog op de hoogte zullen brengen.

Peter Hazes, Jan Heitlager, namens de initiatiefnemers

2024-04-04