You, the petitioner
Bouwplan dorpsdijk smal

Bescherm het dorpskarakter van Rhoon: stop hoogbouw tussen laagbouw.

306 signatures

Albrandswaard krijgt steeds meer hoogbouw, ook op plaatsen waar het dorp nu nog laag is. Het plan voor de bouw van een complex tot 15 meter hoog, op de “locatie Palsgraaf” is daarvan een voorbeeld en tast de leefbaarheid van de eraan grenzende laagbouwwijk ernstig aan.

Petition

We

Bewoners van Albrandswaard die zich sterk maken voor het behoud van het dorpskarakter van Rhoon.

 

establish that:

1) dat er voorbij gegaan wordt aan het door de Gemeente vastgestelde beeldkwaliteitsplan van december 2016: “Dorpskarakter met menselijke maat”, wanneer plannen ontworpen worden die een hoogbouwcomplex situeren in een laagbouwwijk.

2) dat dergelijke plannen niet alleen de leefbaarheid van de betreffende wijk aantasten, maar ook de parkeerdruk in de wijk en het centrum verder verhogen.

 

and request

College en Raad om bij besluitvorming over nieuwe bebouwing nadrukkelijk toe te zien op de afstemming met de directe omgeving en behoud van het dorpskarakter. Voor de “locatie Palsgraaf” betekent dit: een hoogte van maximaal 9 meter en voldoende aanvullende parkeergelegenheid.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Albrandswaard 
Petition desk:
Closing date:
2024-11-01 
Lead petitioner:
Liesbeth Roodbol 
Organisation:
WelzenesWijk 
Website:

History

Signatures

Updates

Stand van zaken per 1 juli 2024

Er zijn door 17 omwonenden zienswijzen ingediend over de bouwplannen, inclusief de zienswijze ingediend door de werkgroep WELZENES namens de wijkbewoners.

Er is ook een WOO-verzoek ingediend om meer inzicht te krijgen in de gang van zaken rond de besluitvorming.

De Gemeente heeft laten weten meer tijd nodig te hebben voor de afhandeling van deze zaken en pas na de zomer een besluit te zullen nemen..

2024-06-17