You, the petitioner
5df29541 188a 4e99 936f fb667bbace67

Bescherm de Zeeuwse Delta en Goeree-Overflakkee

7,206 signatures

Het weidse landschap en de natuur van Zeeland en Goeree-Overflakkee worden steeds meer bebouwd met recreatieparken en hotels. Campings verdwijnen en worden omgezet naar recreatieparken. Door de Kustvisie vindt ook een verschuiving plaats van bebouwing van de kust naar de oevers van de binnenwateren.

Petition

We

Inwoners van de provincie Zeeland en Goeree-Overflakkee, toeristen en overige belanghebbenden;

 

observe

Dat het weidse landschap en de natuur van Zeeland en Goeree-Overflakkee steeds meer wordt vol gebouwd met recreatieparken en hotels. Campings worden omgezet naar recreatieparken. Voor de kampeerder is geen plaats meer. Door de Kustvisie vindt een verschuiving plaats van bebouwing van de kust naar de oevers van de binnenwateren. Hierdoor gaan essentiële landschappelijke waarden verloren en wordt de publieke ruimte steeds verder beperkt.

 

and request

Het College van Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten en alle gemeenten, gezamenlijk te komen tot een visie voor de Zeeuwse Delta en Goeree-Overflakkee, met als uitgangspunten: Geen uitbreiding recreatieparken; Geen vervanging campings door recreatieparken; Niet bouwen op zeeweringen en aan de oevers; Geen licht- en geluidshinder bij Natura2000 gebieden; Maximering van aantal bedden in de recreatiesector Zeeland en Goeree-Overflakkee; Alle belanghebbenden vooraf informeren over eventuele plannen. Afwijzing van plannen moet dan nog mogelijk zijn.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Provincie Zeeland 
Petition desk:
Closing date:
2019-11-01 
Lead petitioner:
Jan Kollaart 
Website:

History

Signatures

Updates

Laatste ontwikkelingen

Inmiddels zijn we bezig met de oprichting van een Vereniging Bescherm de Delta. Op 20-03-2019 zijn er Provinciale Statenverkiezingen en is het belangrijk om te gaan stemmen, niet voor de eerste kamer, maar voor uw eigen provincie.

+Read more...

Kies een partij die opkomt voor het landschap en wil stoppen met al dat bouwen langs de kust en binnenwateren. Inmiddels hebben we ook een website www.beschermdedelta.nl. Daar kun je nog meer informatie vinden. Deze week komen we naar buiten met de oprichting vn onze Vereniging met doelstellingen enz. ook is er de mogelijkheid om lid te worden. We zoeken nog contactpersonen voor Zeeuws-Vlaanderen en Tholen. Aanmeelding kan via: info@beschermdedelta.nl

2019-03-05

BZD in Vroege Vogels Radio 1

Op 6-01-2019 werd er in de radio-uitzending van Vroege Vogels aandacht gevraagd voor Bescherm de Zeeuwse Delta met een interview met Jan Kollaart en Gert de Groot van Natuurmonumenten. Dat deel van de uitzending is te beluisteren..

2019-01-06

Demonstratie in Middelburg 21-09-2018

Kom demonstreren in Zeeland!

Drie campings staan op dit moment op de nominatie om omgevormd te worden tot vakantieparken met chalets. Standplaatshouders en eigenaars van sta caravans moeten verdwijnen en plaats maken voor dure koop chalets die meer als investeringsobject worden gebruikt dan als recreatie plaats en daarbij ook nog eens het landschap verder aantasten en leegstand bevorderen.

+Read more...

Deze zogenaamde 'kwaliteitsimpuls' verdringt de kleine kampeerder met de kleine beurs om plaats te maken voor meer kapitaalkrachtige personen, investeerders en bedrijven. Kampeerders van Veerhoeve (Wolphaartsdijk), de Witte raaf (Middelburg) en Duinrand (Schouwen-Duiveland) gaan demonstreren. Ook de groep die zich verzet tegen de bouw van een hotel met lodges op de dijk bij Baarland is uitgenodigd.

Dus heeft u de petitie ondertekend en wilt u graag in verzet komen kom dan naar de demonstratie.

Voor behoud van de Zeeuwse Kust voor iedereen! Voor kleinschalige recreatie en tegen megaprojecten! Geen verstening van de Zeeuwse Delta! Daarom ondersteunen wij met Vereniging Bescherm de Zeeuwse Delta de demonstraties van de kampeerders:

Vrijdag 21 september 8:30 op het Abdijplein, Middelburg.

Komt allen en help onze mooie kust en binnenwateren te beschermen!

2018-09-18