You, the petitioner
Petitieplaatje

Bescherm de woonfunctie in de binnenstad van Utrecht

474 signatures

87% Van de huizen in de binnenstad wordt bewoond. De woonfunctie van de binnenstad staat sterk onder druk; er zijn geen criteria waaraan plannen van de gemeente kunnen worden getoetst. Dat leidt tot onwenselijke besluiten die de binnenstad steeds onaantrekkelijker maken voor permanente bewoning. Dat moet anders. Draag bij aan 'Hou het Leuk hou het Utrecht'.

Voor een geldige ondertekening is het nodig dat u ALLE gegevens invult waarom gevraagd wordt (achternaam, voorletters, adres en geboortedatum).

Petition

We

kiesgerechtigde inwoners van de gemeente Utrecht,

 

establish that:

dat

  • in het (voorgenomen) beleid nauwelijks rekening gehouden wordt met het beschermen van onze woon- en leefomgeving (de woonfunctie);

  • er concrete normen nodig zijn op gebieden als: diversiteit huisvesting, bereikbaarheid woningen, parkeren, geluid op straat in de nacht, evenwicht werken, wonen en recreëren, gebruik van de openbare ruimte;

  • hier beleid op moet worden gemaakt, in overleg met ons;

https://binnenstad030.wordpress.com/hou-het-leuk-hou-het-utrecht/

 

and request

In de Raad, bij wijze van burgeragendering, te bespreken om een opdracht aan het College te geven om binnen 6 maanden:

  • een geïntegreerd beleidsplan te maken met concrete en toetsbare normen en criteria om de woonfunctie van de binnenstad te beschermen;

  • dit plan met een diverse groep van bewoners op te stellen; en

  • het uiteindelijke plan met het advies van de bewoners daarop ter vaststelling voor te leggen aan de Raad.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Utrecht 
Petition desk:
Closing date:
2021-12-31 
Lead petitioner:
Peter Hustinx 
Organisation:
Stichting Binnenstad030 

History

Signatures