You, the petitioner
Gratis parkeren

Beperk het betaald parkeren in Haarlem

7,993 signatures

De gemeente wil betaald parkeren invoeren in 11 wijken in Haarlem, terwijl zij nog geen jaar geleden een enquête/referendum heeft gehouden en de bewoners van die wijken zich in meerderheid TEGEN betaald parkeren hebben uitgesproken. Dit is een ondeugdelijk, onwenselijk en onrechtmatig besluit.

Petition

We

De bewoners van de 11 wijken in Haarlem waarin de gemeente betaald parkeren wil gaan invoeren

 

observe

  • dat de gemeente in 11 wijken betaald parkeren wil gaan invoeren
  • dat de bewoners duidelijk hebben aangegeven zelf geen betaald parkeren te willen.
  • dat de gemeente daarmee de wens van de bewoners aan haar laars lapt
  • dat het parkeerdrukonderzoek van Trajan is uitgevoerd in coronatijd - dus op een moment dat iedereen op last van de overheid thuis moest werken en de scholen gesloten waren - en geeft dus per definitie een vertekend beeld
  • dit besluit is niet genomen om de parkeerdruk in de desbetreffende wijken te verlagen
  • dat het betaald parkeren wordt ingevoerd om de gemeentekas te spekken, daar is uw bevoegdheid niet voor bedoeld.
  • dat de gemeente misbruik van haar bevoegdheid door de uitkomst van de eerdere enquêtes/referenda naast zich neer te leggen en haar eigen zin door te drukken, daar is die bevoegdheid bovendien niet voor bedoeld (détournement de pouvoir).

 

and request

Het besluit om betaald parkeren in te voeren in de bedoelde 11 wijken te heroverwegen en in te trekken.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Haarlem 
Petition desk:
Closing date:
2023-01-15 
Organisation:
Comité PaJaBeNe (Parkeren Ja Betalen Nee) 

History

Signatures

Updates

Overhandiging petitie aan de wethouders

De petitie - die inmiddels al méér dan 7.500x (!) is ondertekend - zal op woensdag 30 november a.s. om 15.30u worden overhandigd aan de verantwoordelijk wethouders Berkhout (Groen Links) en Van Leeuwen (D66).

2022-11-25

INSPRAAK naast petitie

LET OP! De termijn voor INSPRAAK tegen dit ‘besluit’ van de gemeente eindigt op 30 november 2022. Maak gebruik van uw recht op INSPRAAK, óók als u de petitie al heeft getekend! https://haarlem.nl/inspraak-uitbreiding-betaald-parkeren#/nieuw.

2022-11-21

Bewoners fel tegen parkeerplannen gemeente Haarlem

De petitie Beperk het betaald parkeren in Haarlem heeft in 3 dagen tijd al meer dan 3.500 handtekeningen verzameld tegen de invoering van betaald parkeren in 11 wijken in Haarlem. Daarmee geven de bewoners eer belangrijk signaal aan de gemeente: er is nog altijd geen draagvlak voor de uitbreiding van betaald parkeren buiten het centrum.

Dat de bewoners geen betaald parkeren in hun wijk willen, weet de gemeente al langer.

+Read more...

Nog geen jaar geleden heeft zij in meerdere wijken een zg. ‘draagvlakonderzoek’ uitgevoerd om de mening van de bewoners te peilen. Die bewoners waren in grote meerderheid tégen de invoering van betaald parkeren in hun wijk. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft daarop besloten om niet tot invoering van een betaald parkeerregime over te gaan.

Op dat besluit is de gemeente nu dus teruggekomen en dat stuit veel bewoners tegen de borst. Na de recente toezegging van de gemeente, kwam deze aankondiging van de gemeente als een verrassing. Daar komt bij dat de mogelijkheid tot inspraak, die vanaf vandaag start, volgens sommige bewoners wel heel ‘toevallig’ midden in de herfstvakantie valt. Daarmee heeft de gemeente de schijn van ‘doordrukken van haar plan’ tegen.

Misschien dat de gemeente haar plannen voorlopig nog maar even moet parkeren.

2022-10-19