You, the petitioner

Behoud ziekenhuis Zevenaar

2,528 signatures

Zorg voor het behoud van het ziekenhuis in zijn huidige hoedanigheid. Zorg ervoor dat het ziekenhuis blijft bestaan als volwaardig met chirurgen! Samenwerking tussen ziekenhuizen is oké, maar laat dit streekziekenhuis behouden blijven met zijn regiofunctie.

Petition

We

willen graag een bassisziekenhuis met regiofunctie behouden in zevenaar! Ook willen wij graag dat er goede chirurgen beschikbaar blijven in een streekziekenhuis!

 

observe

Met grote schrik namen wij kennis van een artikel in de Gelderlander van 19/12 waarin gemeld dater binnenkort 3 chirurgen uit ziekenhuis Zevenaar vertrekken. Wij betreuren dat zij het ziekenhuis gaan verlaten vanwege een zakelijk verschil van mening met de raad van bestuur. Het verzoek u er alles aan te doen om het vertrek van de chirurgen te voorkomen.   Wij willen graag dat er goede chirurgen beschikbaar blijven en zijn in een regio streekziekenhuis! Zowel in Rijnstate en Ziekenhuis Zevenaar en willen wij graag kunnen kiezen voor een goede zorg en deskundigheid van de behandelaar.! We missen het belang van de patiënten en burgers, graag uw aandacht voor een evenwichtig verdeling van de zorg en beschikbare behandelaars. In 2008 van de Intensive Care al verdwenen. Het personeel van Zevenaar heeft het gevoel dat het ziekenhuis langzaam opgeslokt wordt door het Rijnstate ziekenhuis en wij zien parallellen met de situatie in 2000 van Ziekenhuis Velp. Ziekenhuis Velp is in het afgelopen decennium langzaam afgebouwd en getransformeerd tot een kliniek voor dagbehandeling. Het personeel en patiënten zien daardoor de toekomst voor Ziekenhuis Zevenaar als algemeen basisziekenhuis somber in en er zijn inmiddels al veel gespecialiseerde verpleegkundigen vertrokken naar andere ziekenhuizen. Het feit dat de chirurgen moeten vertrekken en worden vervangen door artsen in opleiding is voor mij een punt van grote zorg .  Ook vragen wij dan ook af hoe het zit met de borging van kwaliteit van de acute zorg ?  Laat de patiënten geen slachtoffer worden van de marktwerking en onderling problemen en doe er alles aan om te komen tot een werkbare oplossing die leidt tot behoud van volwaardig streekziekenhuis met regiofunctie!

 

and request

er alles aan te doen om volwaardig streekziekenhuis met regio functie te behouden met de borging van kwaliteit van de huidige zorg! in Zevenaar! Een appel te doen op de RVB Alysisgroep en alle betrokkenen zich inzetten voor behoud van ziekenhuis zevenaar in de huidige vorm met behoud van de huidige zorg!

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Zevenaar 
Petition desk:
Closing date:
2010-02-05 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Willem Kruithof 

History

Signatures

Updates

Drie chirurgen verlaten ziekenhuis in Zevenaar

  Zevenaar - Drie chirurgen verlaten per 1 juni 2010 het Alysis Zorggroep ziekenhuis in Zevenaar. De zorggroep wil een samenwerking tussen de chirurgen, maar de artsen worden het op zakelijk vlak niet eens met de maatschappen van chirurgen uit Velp en Arnhem.   "Ze slagen er niet in onderling een afspraak te maken", verklaart Gert de Bey van de raad van bestuur van de Alysis Zorggroep.

+Read more...

Daarmee is het plan van de zorggroep voor een samenwerkingsverband van de baan.Alysis wil dat de specialisten of maatschappen binnen de ziekenhuislocaties Zevenaar, Arnhem en Velp een regionale maatschap gaan vormen, in plaats van een individueel, plaatsgebonden maatschap. Dat zou, volgens de zorggroep, zorgen voor een gezonder bedrijf. "We zitten nu in een situatie waarin sprake is van interne concurentie", zegt De Bey. Voor de meeste disciplines binnen de ziekenhuizen is de fusie gelukt en georganiseerd. Maar niet voor de chirurgen. Of het knelpunt voor de fusie alleen op zakelijke gronden en overeenkomsten ligt, is onduidelijk. De Bey: " Er speelt altijd een persoonlijke component." Ook de toekomstvisie van de chirurgen speelt een rol. In totaal werken er nu vier chirurgen in het ziekenhuis in Zevenaar. Een van hen gaat volgend jaar met pensioen. De drie plaatsen van de chirurgen worden zo mogelijk intern opgevuld (door huidige artsen in opleiding). Lukt dit niet voor juni, dan worden andere artsen aangesteld.

2009-12-31