You, the petitioner

Behoud van peuterspeelzalen in Arnhem

345 signatures

De Gemeente Arnhem wil bezuinigen op het peuterspeelzaalwerk!

Petition

We

kinderen, ouders en medewerkers van de peuterspeelzalen in de gemeente Arnhem en andere betrokkenen

 

observe

een groot maatschappelijk belang om het peuterspeelzaalwerk te behouden.
Een peuterspeelzaal is een plek waar kinderen kunnen spelen en leren. Spelenderwijs en door interactie met andere kinderen en leidsters vergroten kinderen hun woordenschat. Ook ontwikkelen zij hun sociale, creatieve, motorische en cognitieve vaardigheden. Het is een goede voorbereiding op het basisonderwijs. Ook is de speelzaal een ontmoetingsplek voor kinderen en ouders in de wijk.

 

and request

de gemeente Arnhem om de peuterspeelzalen financieel te blijven ondersteunen en om het peuterspeelwerk ook in de “gewone” wijken te behouden.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Arnhem 
Petition desk:
Closing date:
2011-03-20 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Astrid de Winther 
Organisation:
ouders behoud peuterspeelzalen Arnhem 

History

Signatures