You, the petitioner

Behoud subsidie voor kennismaken met ontwikkelingswerk voor jongeren

427 signatures

Jongeren uit Nederland moeten de mogelijkheid houden kennis te maken met ontwikkelingswerk en andere culturen.

Petition

We

deelnemers van het Cambodja Project, stichting En Route, Deelnemers aan Xplore projecten, betrokken burgers uit Nederland.

 

observe

dat:

Bezuinigd wordt op ontwikkelingswerk;

De subsidie voor maatschappelijke stages voor jongeren in ontwikkelingslanden voor 1 jaar gestopt wordt;

Door deze tijdelijke stopzetting een breuk ontstaat in de uitvoering van de reeds in gang gezette projecten;

De door de jongeren opgezette projecten, aansluiten op de internationaal vastgelegde millenniumdoelen, een langere doorlooptijd hebben om onder andere doelen als armoedebestrijding, (sociale) hygiëne en werkgelegenheid te bereiken;

Door het tijdelijk stopzetten van de subsidies de doelen en in gang gezette projecten in de meeste landen niet behaald kunnen worden;

Hierdoor op lokaal niveau een onwenselijke situatie ontstaat vanwege het feit dat de bevolking geconfronteerd wordt met gedeeltelijk gerealiseerde verbeteringen;

Kennis maken met ontwikkelingswerk in het buitenland een positief effect heeft op de ontwikkeling van jongeren in Nederland, ze komen onder andere hierdoor in contact met andere culturen;

 

and request

de Minister van Ontwikkelingssamenwerking en de vaste Commissie van Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer te kiezen:

Voor het voortzetten, ook in het overbruggingsjaar, van de subsidiemogelijkheid om jongeren in contact te laten komen met ontwikkelingshulp.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Petition desk:
Closing date:
2009-12-01 
Status:
Closed 
Lead petitioner:
Cambodja Project 
Organisation:
stichting En Route 
Website:

History

Signatures

Updates

Petititie gesloten

De petitie is gesloten. Dinsdag 1 december 13.15 uur zal deze aangeboden worden aan de commissie Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer. Bedankt voor uw steun!.

2009-01-01