You, the petitioner
Bergeijk jeanpierrereijnen

Behoud sociale huurwoningen in Bergeijk

79 signatures

Door een publicatie in het Eindhovens Dagblad van 7 december werden de plannen van Vestia bekend dat zij hun sociale huurwoningen in Bergeijk willen verkopen. Wij willen dat hier goed mee wordt omgegaan zodat wij als huurders niet voor verrassingen komen te staan, zoals bijv. verhoogde huren. Als u ondertekent, doe dat dan niet anoniem !!

Petition

We

De bewoners van 450 sociale huurwoningen van Vestia in Bergeijk

 

observe

  • Dat er plannen zijn van Vestia om de sociale huurwoningen in Bergeijk op termijn te verkopen aan een investeerder.

  • De angst bestaat dat deze enkele renovaties zal uitvoeren om hierna de maximale huur te gaan vragen waardoor de betaalbaarheid van de woningen in gevaar komt.

  • Er zijn reeds sociale huurwoningen door Vestia gerenoveerd (alleen bij nieuwe bewoners) waarna deze nieuwe bewoners werden geconfronteerd met de maximale huur van €710,28!

 

and request

  • Dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de verkoop en de sociale huurvoorwaarden behouden blijven. Zodanig dat recht op huurtoeslag blijft bestaan. Wij prefereren dat verkoop geschiedt aan een andere woningcorporatie en dat Vestia de sociale aspecten opneemt in de verkoopvoorwaarden.

  • Dat achterstallig onderhoud nog door Vestia of door de nieuwe eigenaar op korte termijn wordt uitgevoerd.

  • Dat voor nieuwe huurders die gedupeerd zijn door dit huurbeleid de huren waar mogelijk worden hersteld naar de norm van de sociale huurwet.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Bergeijk 
Petition desk:
Closing date:
2017-03-13 
Organisation:
Moederafdeling SP te Oirschot 
Website:

History

Signatures

Updates

Huurderbijeenkomst op 21 december 20:00u. gemeentehuis !!

Uitnodiging informatieavond huurders Vestia (bron: Facebook Gemeente) De gemeente en Vestia organiseren op woensdagavond 21 december om 20.00 u. in het gemeentehuis een informatieavond voor alle huurders van Vestia in de gemeente.

+Read more...

Tijdens deze avond willen wij graag inzicht en informatie geven over de situatie rondom de sociale huurwoningen die Vestia in Bergeijk verhuurt. Naar aanleiding van recente krantenberichten en gevolgen van het verhuurbeleid van Vestia is er bij een aantal huurders bezorgdheid ontstaan over de gevolgen van het door Vestia gevoerde beleid voor o.a. betaalbaarheid van de sociale huurwoningen in Bergeijk. Tijdens de avond zal Vestia en de wethouder een toelichting geven op de huidige en toekomstige situatie en krijgt u de gelegenheid tot het stellen van vragen. Het is van belang dat we met zoveel mogelijk bewoners deze bijeenkomst bezoeken en dat het gemeentehuis te klein blijkt !! Komt allen !

2016-12-16