U, de petitionaris
Img 20210621 180034

Behoud parkeerplaatsen TU Delft

120 ondertekeningen

 • TU Delft wil op termijn alle parkeervelden op maaiveld opheffen en verplaatsen naar parkeergarages met gereguleerd parkeren.
 • Hierdoor verdwijnen ook de parkeervelden rondom het complex Korvezeestraat (111 parkeerplaatsen), het parkeerveld tussen de Korvezeestraat en Drebbelweg (120 parkeerplaatsen), de twee parkeervelden achter de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI hoogbouw) en het parkeerveld achter de laagbouw van EWI.
 • Het is volgens de TU Delft de bedoeling dat er 300 openbare parkeerplaatsen overblijven op de campus voor bewoners (i.v.m. de loopafstand van 400 meter).

Petitie

Wij

Wij autobezitters, bezoekers en bewoners van de Korvezeestraat-Balthasar van der Polweg in Delft, studenten van de TU Delft, de Haagse Hogeschool en Inholland.

 

constateren

 • Dat werknemers, studenten en bezoekers in de toekomst (mogelijk betaald) moeten parkeren in parkeergarages (P-Rotterdamsewg, P-Sports, P-Aula, P-TNW-Zuid) en de resterende openbare parkeerplaatsen.
 • De reële mogelijkheid bestaat dat autobezitters van de Balthasar van der Polweg/Korvezeestraat en Drebbelweg ten gevolge van het plan in de toekomst géén dan wel een stuk minder gebruik kunnen maken van de overblijvende parkeerplaatsen rondom de Korvezeestraat, omdat anderen dan gaan parkeren op de dan schaars geworden openbare parkeerplekjes dicht bij de bestemming waar men moet zijn.
 • Dat het voorstel waar gemeente Delft/TU Delft aan werken ook zou kunnen luiden ‘niets doen’.
 • Dan zijn er alvast 231 parkeerplaatsen (111 + 120 pp) gered.
 • Samen met de al bestaande 134 parkeerplaatsen op het kavel van de Korvezeestraat is het probleem dan opgelost.

 

en verzoeken

 • U deze petitie te ondertekenen als u tegen het verdwijnen van de hierboven genoemde parkeervelden bent.
 • Ons alternatief om alles bij het oude te laten met een handtekening te ondersteunen.
 • Wij hebben op het moment van het plaatsen van deze petitie al 170 handtekeningen op papier hebben opgehaald.
 • Help ons de 300 handtekeningen te halen: het symbool van de 300 parkeerplaatsen die volgens de TU Delft voor de bewoners op de campus behouden blijven.
 • N.B: Als u de papieren petitie al heeft ondertekend wordt u verzocht deze elektronische petitie NIET te ondertekenen.
 • De handtekeningen zullen eind juni 2021 via de griffie van de gemeente Delft ter kennisneming aan de gemeenteraad van Delft worden aangeboden.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Delft 
Petitieloket:
Einddatum:
06-09-2021 
Petitionaris:
Geert-Jan Bergers 
Organisatie:
Op persoonlijke titel 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Omgevingsvergunning verleend

Delft, vrijdag 20 augustus 2021

Geachte heer, mevrouw,

Gemeente Delft heeft op donderdag 19 augustus 2021 de omgevingsvergunning voor de bouw van een woongebouw met 136 studentenwoningen op het parkeerterrein Balthasar van der Polweg-Korvezeestraat verleend én gepubliceerd in het Gemeenteblad van Delft. Zie hiervoor: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-281475.html Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente Delft, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na het verlenen van de vergunning en/of vrijstelling een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Den Haag.

Met vriendelijke groet,

Geert-Jan Bergers.

20-08-2021

Stand 20.07.2021

Delft, dinsdag 20 juli 2021

Geachte heer, mevrouw,

De stand voor de petitie 'Behoud parkeerplaatsen TU Delft' is vandaag (16.33 uur). 'Papieren handtekeningen' 269 (+10), ondertekeningen op petities.nl 116 (+4). Ik ben achter de schermen momenteel druk bezig met de beantwoording van mijn zienswijze door de gemeente Delft.

+Lees meer...

Vandaar dat ik momenteel minder tijd en energie kan steken in het verzamelen van handtekeningen. De actie blijft onverminderd van kracht tot 6 september 2021, rond die tijd vergadert de raad over het onderwerp. Dankzij de oplettendheid van een bewoner van de Korvezeestraat wijs ik u nog op dit document: https://delft.notubiz.nl/document/10408751/1#search=%22Reactie%20motie%20Er%20is%20leven%20op%20de%20campus%22 van 13 juli 2021. Mocht u in uw omgeving nog mensen kennen die deze petitie willen ondertekenen, dan hou ik mij beleefd aanbevolen. Dit bericht wordt ook gepubliceerd op de besloten websites van Balpol 1/2 en Korvezeestraat.

Met vriendelijke groet,

Geert-Jan Bergers

20-07-2021

Petitie verlengd

Delft, maandag 5 juli 2021

Geachte heer, mevrouw,

De petitie 'Behoud parkeerplaatsen TU Delft' is verlengd tot maandag 6 september 2021. Dit heb ik gedaan, omdat het onderwerp volgens opgaaf op 9 september 2021 om 19.30 uur in de raadszaal van de gemeente Delft op de agenda staat voor de procedurevergadering en aansluitende overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer. Zie hiervoor: https://delft.raadsinformatie.nl/modules/1/Ingekomen%20stukken/681745 En: https://delft.notubiz.nl/modules/19/Raadsvoorstellen%2520en%2520raadsbesluiten/681740 Tijdens de overlegvergadering kunt u inspreken. Daarna komt het pas in een later stadium als hamerstuk óf bespreekstuk op de agenda van de gemeenteraad. Op petities.nl is er één ondertekening bij gekomen sinds 02.07.2021.

+Lees meer...

Er zijn op petities.nl op 05.07.2021 (13.34 uur) nu 112 ondertekeningen. Het aantal 'papieren handtekeningen' staat onveranderd op 259. Totaal aantal handtekeningen bedraagt op 05.07.2021 (13.34 uur) 371. Dit bericht zal ook op de besloten Facebook-pagina's van de Korvezeestraat en Balthasar van der Polweg 1 en 2 worden gepubliceerd.

Met vriendelijke groet,

Geert-Jan Bergers

05-07-2021