You, the petitioner
Vredehofstraat 13 spijkenisse

Behoud pand Geldtelder Vredehofstraat 13 Spijkenisse

257 signatures

Het pand Vredehofstraat nr. 13 is één van de laatste woonhuizen in Spijkenisse uit de 19de eeuw, dat nog in vrijwel authentieke staat verkeert. Dit pand dreigt door nieuwbouwplannen te verdwijnen. De LPF wil het pand op de gemeentelijke monumentenlijst laten plaatsen zodat het behouden blijft.

De petitie behoud pand Geldtelder is op 1 december 2011 aangeboden aan de portefeuillehouder Monumentenzorg. Gezien de intentie van de petitie is het aangemerkt als verzoek aan het college om het betreffende pand aan te wijzen als een gemeentelijk monument overeenkomstig het gestelde in de Monumentenverordening Spijkenisse 2009. Het college van Spijkenisse heeft met steun van een ruime raadsmeerderheid (ONS, VVD, PvdA, CDA, Trots op NL, CU/SGP, SP en D66) besloten pand Geldtelder niet op de nog op te stellen gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen.

De argumentatie is dat het pand Geldtelder als verloren moet worden beschouwd. Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden kan in alle redelijkheid en billijkheid de eigenaar in de huidige situatie niet worden gedwongen tot herstel (met omvangrijke kosten) van het pand waarvan zowel het interieur als belangrijke en deels constructieve delen van het exterieur bij de recente brand ernstig (en zeer waarschijnlijk onherstelbaar) zijn aangetast. Aanwijzing als gemeentelijk monument heeft dan ook relatief weinig nut omdat enerzijds de brand de monumentale waarde dusdanig heeft aangetast dat voor het voortbestaan ervan moet worden gevreesd en anderzijds daarmee een eventuele verdere ontwikkeling van het gebied wordt geblokkeerd. Waar het college haar bevindingen op baseert is niet bekend. Het gestelde kan namelijk niet aangetoond worden door middel van onderzoeksresultaten. Het college wil zelfs geen onderzoek laten uitvoeren. Desondanks blijft het college bij haar standpunt dat het pand Geldtelder als verloren moet worden beschouwd. De LPF en Groen Links hebben evenals de Erfgoedvereniging Heemschut en een woordvoerder van het burgerinitiatief krachtige pleidooien gehouden vóór behoud van het historische woonhuis en hebben de onzorgvuldige gang van zaken bij de gemeentelijke afhandeling van de petitie aan de kaak gesteld.

De aanwijzing of afwijzing van gemeentelijke monumenten is een bevoegdheid van het college van Spijkenisse. De afwijzing van pand Geldtelder als gemeentelijk monument staat bovenstaand beargumenteerd. Hoewel het op het eerste gezicht lijkt dat door het raadsbesluit het doek is gevallen voor het bijzondere historische pand, is dat nog niet helemaal het geval. Dat een pand in de weg staat voor nieuwbouw is geen legitieme reden om een huis niet op de monumentenlijst te plaatsen. Ook kan de mate van monumentale aantasting nog niet met onderzoeksresultaten aangetoond worden. Door de onzorgvuldige gang van zaken in brede zin kan een gang naar de rechter misschien nog soelaas bieden. Momenteel wordt dit onderzocht.

Inmiddels is wel bekend dat het in vervallen staat verkerende historische pand voor 250.000,00 euro te koop is in huidige toestand. De extra kosten voor herstel van de woning vanwege jarenlang geen onderhoud en door de brandschade moeten nog berekend worden. Er is nog geen bouwvergunning voor nieuwbouw en er is ook nog geen sloopvergunning aangevraagd dus alle beschikbare tijd kan nog benut worden om het unieke pand te redden van de sloopkogel.

Petition

We

De Lokale Politieke Federatie (LPF) in Spijkenisse en ondergetekenden,

 

establish that:

Dat sinds de vaststelling van de Stadsplannen 2010 en 2020 cultureel, historisch erfgoed in Spijkenisse vooral als een sta-in-de-weg ten opzichte van de nieuwbouwprojecten wordt beschouwd,

Dat hierdoor al veel historische bebouwing tegen de vlakte is gegaan,

Dat door de nieuwbouwplannen op en rond pleintje Versteeg een historisch woonhuis uit de 19de eeuw dreigt te verdwijnen,

 

and request

Het college van Spijkenisse het historische pand Vredehofstraat nr. 13, dat in vroegere tijden eigendom is geweest van de familie Geldtelder en tegenwoordig eigendom is van een vastgoedonderneming, te behouden voor toekomstige generaties Spijkenissers door dit bijzondere woonhuis als cultureel, historisch erfgoed op de nog op te stellen gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Spijkenisse 
Petition desk:
Closing date:
2011-12-01 
Status:
Answered 
Lead petitioner:
Jos van Tilburg 
Organisation:
Lokale Politieke Federatie (LPF) Spijkenisse 
Website:

History

Signatures

Updates

Aanbieden petitie Geldtelder en behandeling burgerinitiatief Geldtelder

De behandeling van het burgerinitiatief Behoud pand Geldtelder vond plaats in de openbare vergadering van de commissie Welzijn op donderdag 1 december 2011. In dezelfde vergadering werd ook de Petitie Behoud pand Geldtelder aangeboden aan de portefeuillehouder Monumentenzaken.

+Read more...

Gezien de intenties van het burgerinitiatief en de petitie kunnen ze worden aangemerkt als verzoeken aan het college om het betreffende pand aan te wijzen als een gemeentelijk monument overeenkomstig het gestelde in de Monumentenverordening Spijkenisse 2009. De aanwijzing of afwijzing van gemeentelijke monumenten is een bevoegdheid van het college van Spijkenisse. Het burgerinitiatief is ondertekend door 670 personen en de petitie is onderschreven door 271 personen.

2011-12-27