You, the petitioner
Sluice 1803921 1280 %281%29

Behoud onze mooie dorpen in de gemeente Sluis voor de toekomst

498 signatures

Wij constateren dat Gemeente Sluis in de zomerperiode snel een en ander wil doordrukken, die tegen de wens van de bewoners ingaat. U kreeg van verschillende kanten feedback dat dit niet kan en willen dat u het volgende overweegt:

  • Binnen de dorpskernen de recreatie in woonhuizen te verbieden met een 3 jarige uitdooftermijn binnen de mogelijkheden van de huidige Huisvestingswet. Buiten de bebouwde kom vergunningsplicht voor verhuur uitvaardigen.
  • De grote vraag naar betaalbare woningen voor uw bewoners (ook sociale woningen)honoreren. Dit kan door snelle betaalbare nieuwbouw en renovatie. Het aantal woningen die beschikbaar komen voor permanente bewoning (huur en koop) op deze manier vergroten en de prijsdruk vanwege minder toeristische verhuur zo te normaliseren. Wij dienen niet voor het rendement van derden. Het zal ook de veiligheid ten goede komen en een eind maken aan de nachtoverlast van feestvierders.
  • De leefbaarheid in de kleine dorpen verbeteren in de vorm van voorzieningen zoals bank- of postloket, levensmiddelenwinkel, woningen voor ouderen, hulploket enz. Behalve Sluis, Breskens en Oostburg moet 50 % van de inwoners van Sluis, in zelfs 13 dorpen het zonder deze voorzieningen doen, dit veroorzaakt isolement.
  • Vervoersmogelijkheden d.m.v. openbaar vervoer verbeteren, desnoods aan lage frequentie voor 15.000 dorpelingen die nu geen aanbod hebben.
  • Ongelukken en dronken rijden gebeuren hier al te vaak. Er is geen aanbod ’s nachts van taxi’s doordat deze gesubsidieerde dagdiensten rijden. Dit vraag-gestuurd aanbod aanbieden als beheersmaatregel voor deze problematiek, maar ook als veilige oplossing voor inwoners bij calamiteiten. De ondernemers in horeca zijn hier ook vragende partij.

Petition

We

Bewoners Sluis, ondernemers in Sluis, tweede verblijvers in Sluis, toeristen in Sluis, medestanders in de Provincie Zeeland, politieke partijen in Sluis

 

establish that:

Om de dorpen in Sluis te behouden is het volgende nodig:

  • Geen recreatieverblijven in de bebouwde kom, dorpskernen.
  • Buiten de bebouwde kom vergunningsplicht
  • Meer betaalbare huizen bouwen en renoveren voor lage en middeninkomens
  • Zo de leefbaarheid in de dorpen verbeteren.

 

and request

Verleng de termijn van de beslissing want de gemeente dient alle bewoners zelf te laten participeren en er dan ook naar te luisteren. Het huidig raadsvoorstel is voorbijgaan aan de wensen van de mensen.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Sluis 
Petition desk:
Lead petitioner:
inez de groote 
Organisation:
Bondgenootschap Zeekraal, De zwarte polder is opnieuw verdronken 

History

Signatures

Updates

** ons verzoek is nog niet ingewilligd**

De veranderingen zijn hoopvol, maar niet concreet genoeg, zo duurt het jaren! .

2023-05-23