You, the petitioner
P1020206 %287%29

Behoud natuur Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder

2,251 signatures

De natuur op de Willem Arntsz Hoeve wordt bedreigd door te massale woningbouw. Duizenden bomen worden gekapt. Met het beperken van het aantal woningen blijven bos, groen en landgoed behouden. Natuur is belangrijk voor onze gezondheid en klimaat. Dit landgoed moeten we koesteren, niet opofferen. HET KAN!

Petition

We

Inwoners van gemeente Zeist, omwonenden, natuurliefhebbers, wandelaars en andere belanghebbenden.

 

observe

  • Cultuurhistorie, landschap en natuur vormen hier een uniek geheel.
  • De plannen houden onvoldoende rekening met natuurwaarden, natuurverbindingen, klimaatdoelen en de provinciale strategie om het bosoppervlak te vergroten.
  • Bosgebieden worden opgeofferd aan 400-500 woningen.
  • Zeldzame soorten worden bedreigd.
  • Het omringende Natuur Netwerk Nederland (NNN) wordt aangetast.
  • Het dorpse karakter van Den Dolder verdwijnt.

 

and request

De gemeente Zeist om de plannen voor de WA Hoeve te herzien door:

  • Behoud en versterking van de bestaande natuurwaarden.
  • De woningbouw te beperken zoals eerder de bedoeling was (tot 200 of minder).
  • Natuurinclusieve en natuurbeschermende alternatieven serieus te nemen.
  • Een totaalplan op te stellen in plaats van deelplannen.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Zeist 
Petition desk:
Closing date:
2023-12-31 
Lead petitioner:
Maria van den Boer 
Organisation:
Vrienden van de WA Hoeve 
Website:

History

Signatures

Updates

MEER DAN 1000 HANDTEKENINGEN IN 8 DAGEN

Deze eerste week is het razendsnel gegaan. 873 Handtekeningen pus 132 fysieke handtekeningen in Den Dolder opgehaald, maakt bij elkaar 1005.

+Read more...

Het is een mooie en hoopvolle tussenstand. NATUURBEHOUD LEEFT. Ook bij jongeren !

2022-11-06

Ook fysieke petitie

Naast de online petitie waren we gisteren even op station Den Dolder. Het leverde in een klein uurtje mooie gesprekken op en over de 40 extra ondertekenaars.

+Read more...

Jongeren voelen zich veel betrokken bij de natuur

2022-10-30

Veel belangstelling

Onze petitie heeft handen en voeten door ons alternatief plan. Natuur blijft behouden, ecologische passages worden ontzien.

+Read more...

Voor dit plan is veel belangstelling. Onze petitie verwijst daarnaar !

2022-10-28