You, the petitioner
P1020206 %287%29

Behoud natuur Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder

2,381 signatures

De natuur op de Willem Arntsz Hoeve wordt bedreigd door te massale woningbouw. Duizenden bomen worden gekapt. Met het beperken van het aantal woningen blijven bos, groen en landgoed behouden. Natuur is belangrijk voor onze gezondheid en klimaat. Dit landgoed moeten we koesteren, niet opofferen. HET KAN!

Petition

We

Inwoners van gemeente Zeist, omwonenden, natuurliefhebbers, wandelaars en andere belanghebbenden.

 

establish that:

  • Cultuurhistorie, landschap en natuur vormen hier een uniek geheel.
  • De plannen houden onvoldoende rekening met natuurwaarden, natuurverbindingen, klimaatdoelen en de provinciale strategie om het bosoppervlak te vergroten.
  • Bosgebieden worden opgeofferd aan 400-500 woningen.
  • Zeldzame soorten worden bedreigd.
  • Het omringende Natuur Netwerk Nederland (NNN) wordt aangetast.
  • Het dorpse karakter van Den Dolder verdwijnt.

 

and request

De gemeente Zeist om de plannen voor de WA Hoeve te herzien door:

  • Behoud en versterking van de bestaande natuurwaarden.
  • De woningbouw te beperken zoals eerder de bedoeling was (tot 200 of minder).
  • Natuurinclusieve en natuurbeschermende alternatieven serieus te nemen.
  • Een totaalplan op te stellen in plaats van deelplannen.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Zeist 
Petition desk:
Closing date:
2024-12-31 
Lead petitioner:
Maria van den Boer 
Organisation:
Vrienden van de WA Hoeve 
Website:

History

Signatures

Updates

BEROEP INGEDIEND BIJ DE RAAD VAN STATE

Helaas heeft op 23 januari 2024 de gemeenteraad van Zeist het deelplan voor de Historische Middenas vastgesteld. Wij hebben samen met Stichting Beter Zeist een beroep hiertegen ingediend bij de Raad van State . Wilt u ons steunen om de Juridische kosten te dekken? Graag.

+Read more...

Ga naar: (https://steunactie.nl/fundraiser/red-6-ha-bos-doe-mee-met-vrienden-van-de-wa-hoeve/-36967)

2024-05-22

Verwacht besluit van de gemeenteraad op 23 januari 2024

Over de Historische Middenas, het stuk met de monumentale gebouwen, wordt op 23 januari a.s. door de Gemeenteraad een besluit genomen.

+Read more...

Het gaat om een deel van de plannen. De voorgenomen herontwikkeling met in totaal enorme oppervlakte (20 ha) overwegend bos, wordt zo in kleine stukje opgeknipt. Het deze eerste keer gaat om 12 villa's met bostuinen en 52 appartementen in de oude gebouwen. Alles is duurkoop of middenkoop. Geen starterappartementen! 1.1 Ha bos wordt gekapt, deels oude bomen voor de villa's en voor grote parkeerterreinen. Daarmee verdwijnt de wildroute tussen de middenas en Reinaerde. Ook tussen de gebouwen wordt gekapt. Dit zijn belangrijke ecologische stapstenen, mogelijkheden voor fauna, van insecten tot marter om zich te kunnen verplaatsen. Die verdwijnen.

2023-12-07

VEEL STEUN OP KERSTMARKT DEN DOLDER

Vandaag 10 december werd de kerstmarkt in den Dolder druk bezocht. Veel mensen hadden al gehoord van de petitie en tekenden meteen.

+Read more...

Anderen wilden meer uitleg. Op kaarten konden we laten zien hoeveel natuur er verloren gaat als deze plannen doorgaan. Er was gelegenheid om kerstwensen voor de WA Hoeve op te hangen in een kerstboom. Vooral kinderen maakten er gebruik van. IK WENS DAT IEDEREEN STOPT MET DE AARDE DOOD MAKEN was een van de kaartjes. Je kon dennennaaldenthee drinken uit het Willem Arntsz bos: vol mineralen, vitaminen en oxidanten. Want ook dat geven de bomen aan ons !
Samen met de digitale petitie is nu meer dan 3000 handtekeningen opgehaald. WE GAAN DOOR. Zie ons nu ook op facebook, instagram en www.vriendenvandewahoeve.nl

2022-12-10