You, the petitioner
9c0cb2cbc0a9415c29e7fca48803ab65

Behoud natuur- en milieueducatie in De Ronde Venen, ook in 2013 en daarna

398 signatures

Het centrum voor natuur- en milieueducatie (NME) in De Ronde Venen (De Woudreus) heeft al meer dan 20 jaar haar diensten ingezet. Door de slechte financiële situatie van de gemeente dreigt NME (grotendeels) wegbezuinigd te worden. Dat mag niet gebeuren, want dan gaat er veel waardevols verloren!

Petition

We

bezorgde inwoners van De Ronde Venen en andere mensen met hart voor natuur- en milieueducatie,

 

establish that:

dat gemeente De Ronde Venen voor een grote bezuinigingsopgave staat. We zijn bezorgd dat hierdoor natuur- en milieueducatie (NME) geheel of grotendeels uit De Ronde Venen verdwijnt. NME is erg waardevol. Ze gaat over belangrijke thema’s als natuur, duurzaamheid en gezondheid. NME biedt haar informatie zo aan dat alle inwoners (jong en oud) in deze onderwerpen geïnteresseerd raken en het kunnen laten doorwerken in hun houding en gedrag.

 

and request

daarom de gemeente om natuur- en milieueducatie de komende jaren stevig op de kaart te houden. Hierdoor kan behouden blijven dat: - veel kinderen al jong leren dat natuur de moeite waard is; - jongeren met plezier deel nemen aan buitenactiviteiten; - alle inwoners betrokken zijn bij duurzaamheid; - alle inwoners deel kunnen nemen aan (gezonde) natuuractiviteiten. Want NME is waardevol en van belang voor onze kinderen en alle andere inwoners!

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
De Ronde Venen 
Petition desk:
Closing date:
2012-11-08 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Ineke Bams 
Organisation:
Stichting Vrienden van NME-centrum De Woudreus 

History

Signatures

Updates

Notitie over NME in De Ronde Venen

"Een nieuw perspectief op natuur- en milieueducatie in De Ronde Venen"  "Een nieuw perspectieg op natuur- en milieueducatie in De Ronde Venen'. Dat is de titel van een notitie die het College van B en W heeft gestuurd aan de gemeenteraad.

+Read more...

Komende dinsdag 30 oktober wordt het besproken in de vergadering van de Commissie Begroting. Begin oktober bracht het college hierover al een persbericht uit; zie http://www.derondevenen.nl/actueel/persberichten257/item/nieuw-perspectief-voor-natuur-en-milieueducatie16423.html. Volgens het college kan natuur- en milieueducatie moderner, effectiever, efficiënter en minder versnipperd worden aangeboden. In de notitie staan speerpunten genoemd waarop NME zich gaat richten. Hierbij wordt aangesloten op de speerpunten van het gemeentelijk beleid. Kern: aansluiten bij NME in het Groene Hart, vraag van de inwoner centraal stellen, meer samenwerken met andere organisaties en zich met name richten op jeugd en jongeren. Het is in elk geval duidelijk: de gemeente ziet voor De Woudreus een duidelijke rol voor het duurzaamheidsbeleid van de gemeente weggelegd.NME moet wel bezuinigen: de bedoeling is dat er € 25.000 per jaar 'inverdiend' gaat worden. Stichting Vrienden van NME-centrum De Woudreus wil graag meedenken over hoe dit bereikt kan worden.In elk geval zijn we gerustgesteld over de verwachte bezuinigingen. We weten nu wat de inzet van de gemeente is. Als er aanleiding toe is, hoort u weer van ons.

vriendenvandewoudreuswilnis.blogspot.nl/
2012-10-27

Stand van zaken rond de bezuinigingen op NME

Begin september startte Stichting Vrienden van NME-centrum De Woudreus de petitie 'Behoud NME in De Ronde Venen'. Op 18 september hebben twee bestuursleden van de Stichting een gesprek gehad met twee wethouders.

+Read more...

Er zijn inmiddels meer dan zeshonderd steunbetuigingen voor NME in De Ronde Venen binnen, waarvan ruim de helft digitaal. Zowel de Stichting als de wethouders zijn hiervan onder de indruk. Het geeft aan dat natuur- en milieueducatie breed gedragen wordt! Volgende week brengt het College van BenW een notitie uit over natuur- en milieueducatie en duurzaamheid in de gemeente. In deze notitie is een belangrijke rol weggelegd voor NME-centrum De Woudreus en zijn medewerkers. We kennen de inhoud nog niet, maar ons is verzekerd dat wat betreft het College NME niet wegbezuinigd wordt en dat het College ook die intentie niet heeft gehad. Op 8 november is de Raadsvergadering waarin de bezuinigingen vastgesteld worden. Als Stichting zullen we een en ander blijven volgen en indien nodig van ons spreekrecht gebruik maken. Als het nodig is, zullen we de resultaten van deze petitie overhandigen. Tot die tijd ondernemen we verder geen acties meer voor behoud van NME. Uiteraard kunt u nog wel steun aan deze petitie betuigen! Voor iedereen die al getekend heeft: hartelijk dank hiervoor. We zijn blij dat zoveel mensen, in en buiten de gemeente, natuur- en milieueducatie een warm hart toedragen.

Blog van Vrienden van De Woudreus
2012-09-18