You, the petitioner
Kids

Behoud meester Nick

23 signatures

Klas 3/4 heeft een lastig schooljaar gehad. Er hebben 7 verschillende leerkrachten voor de klas gestaan, ze hebben een periode thuisonderwijs gehad en een aantal dagen uitval door personeelstekort. Een veilige, stabiele omgeving waarbinnen het kind optimaal tot ontwikkeling kan komen was er vooral voor klas 3/4 niet. De komst van een meester met zijn competenties brengt rust en evenwicht. Behalve binnen klas 3/4 denk ik dat meester Nick, na een roerige periode, ook binnen de school stabiliteit kan brengen. Op korte termijn zal dit vooral financieel niet de beste oplossing zijn, maar op lange termijn denk ik dat Stichting Athena hiervoor een betrokken, verbindend en communicatief vaardige leerkracht terugkrijgt die wellicht als positief neveneffect heeft dat de hoge verzuimcijfers teruggedrongen worden.

Petition

We

Ouders van de kinderen op vrije basisschool De Esch

 

observe

  • Vrije school principe:

Een voltijd leerkracht kan een waardevolle continuïteit opbouwen met kinderen

Het leidt tot een sociale gemeenschap waarin, in een vertrouwde sfeer, de kinderen zich kunnen ontplooien. Dit is ook nodig om leerlingen goed in hun ontwikkeling te kunnen volgen. Binnen de Esch zou je Meester Nick in kunnen zetten deels in klas 3/4 en deels in klas 5/6.

  • Uit onderzoek blijkt:

Meesters zijn schaars, maar essentieel voor de ontwikkeling van het kind

Voor jongens fungeert de meester als rolmodel en dat is essentieel voor het ontwikkelen van de genderidentiteit zegt emeritus hoogleraar Pedagogiek Louis Tavecchio.

“Op school leer je ook hoe je problemen oplost en met conflicten omgaat. Kinderen moeten ook een paar jaar zien hoe een meester dat aanpakt. Met alleen juffen krijgen ze een eenzijdig beeld”, zegt Joany Krijt van CNV onderwijs.

  • Meesters zijn minder stressgevoelig

Onderzoekers van onder meer het Kohnstamm instituut constateerden dat mannelijke docenten in het basisonderwijs minder stressgevoelig zijn.

  • Gemengde lerarenteams bereiken meer

Uit studies blijkt dat het geslacht van de leraar niet of nauwelijks invloed heeft op het gedrag en de prestaties van kinderen. Werken in gemengde teams heeft echter wel een duidelijk voordeel. Lerarenteams en directies die bestaan uit zowel mannen als vrouwen bereiken meer (onderwijsdatabank.nl)

  • Onze waarneming:

Doorbreken van de huidige werksituatie/ werksfeer geeft nieuwe energie

Verzuim onder de leerkrachten op De Esch is hoog de laatste jaren. Verzuim staat bovenaan in het lijstje van signalen van een te grote werkdruk. Door iemand aan te nemen die in zijn kracht staat kan de balans in het team verstevigd worden.

Op persoonlijk niveau zie je een te hoge werkdruk vaak aan verlies van humor, kort lontje en een 9 tot 5-mentaliteit. De ervaring met meester Nick is humor, geen 9 tot 5-mentaliteit en open voor feedback. Een meester die in zijn kracht staat.

Verschil in competenties/ geslacht/ leeftijd van het team kan van betekenis zijn voor het aantrekken van nieuwe leerlingen

Meester Nick is een aanvulling op het team. Hij is duidelijk, direct in de communicatie en heeft een hands on mentaliteit.

Naast de inhoudelijk sterke leerkrachten welke lesgeven op De Esch is een sterk verbindende, communicatief vaardige leerkracht wat de Esch nodig heeft.

Uit het CV van meester Nick spreekt toewijding en verbinding

Meester Nick is tijdens zijn stageperiode aangenomen als leerkracht op het VCPO (Spijkenisse). Hij heeft hier 10 jaar gewerkt totdat hij is verhuisd naar het oosten. Verhuizen was de reden van uit dienst treden.

Meester Nick heeft in korte tijd een krachtige relatie met leerlingen en ouders

Allereerst is deze petitie een onderbouwing van dit argument. Daarnaast zijn er voorbeelden waaruit blijkt dat de relatie tussen mijn kind en meester Nick goed tot stand is gekomen in korte tijd.

 

and request

Zorg ervoor dat meester Nick werkzaam blijft op De Esch.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
schoolbestuur 
Petition desk:
Lead petitioner:
Margreet Govers 

History

Signatures