You, the petitioner

Behoud Latijn op de Leidse bul!

3,981 signatures

De ondertekenaars van deze petitie willen, met het oog op de wetenschappelijke traditie van het humanisme, waarin de Universiteit Leiden als oudste universiteit van Nederland wortelt, dat het College van Bestuur van de Universiteit Leiden de Latijnse tekst op de Leidse bullen behoudt.

Petition

We

Studenten, (oud-)docenten, alumni en allen die zich bij de Universiteit Leiden betrokken weten,

 

observe

Dat deze Universiteit terecht trots is op haar verleden, - een universiteit die haar verleden koestert, haar tradities ook moet onderhouden, - het voorstel de taal op bullen te wijzigen de traditie aantast, - gebruik van het Latijn waardering toont voor de westerse cultuurgeschiedenis, - gebruik van het Latijn het gemeenschapsgevoel van Leidse studenten en docenten in stand houdt, - geen andere taal dezelfde tijdloze symboliek en neutraliteit kent,

 

and request

het College van Bestuur van de Universiteit Leiden ook de komende jaren de Leidse afstudeerbullen in het Latijn op te laten stellen en het voorgenomen besluit om het Latijn op de bullen te vervangen door het Engels in te trekken.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
schoolbestuur 
Petition desk:
Closing date:
2010-06-17 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Het bestuur van het Collegium Classicum c.n. M.F. 
Website:

History

Signatures

Updates

actie geslaagd, Latijn behouden!

Na een protestmars, het indienen van deze petitie en talloze protesten in de universiteitsraad en anderszins heeft het College van Bestuur van de Universiteit Leiden besloten om het Latijn op de bul te behouden! Bij deze bedankt het actiecomité alle ondertekenaars heel hartelijk voor de betrokkenheid en steun: zo'n grote opkomst, bij zowel protestmars (ca. 100) als petitie (nu bijna 4000!) hadden we niet verwacht.

+Read more...

Het geeft aan hoeveel mensen zich verbonden voelen met de universiteit en haar geschiedenis en de acties hebben hun resultaat gehad. Dank voor alle steun! Zie voor het bericht van de universiteit hierover: http://studenten.leidenuniv.nl/nieuws/latijn-blijft-op-de-bul.html

2010-09-08