U, de petitionaris

Behoud kleinschalige woonvormen voor mensen met een verstandelijke beperking

2955 ondertekeningen

Kleinschalige woonvormen zoals Thomashuizen worden gefinancierd met een PGB. Door voorgenomen bezuinigingen op het PGB wordt het voortbestaan van deze woonvormen ernstig bedreigd. Een ongewenste situatie, want vaak is heel bewust gekozen voor deze woonvorm in plaats van een duurdere AWBZ-instelling.

Petitie

Wij

Iedereen die kleinschalige woonvormen een warm hart toe draagt: familie, vrienden, zorgverleners enz

 

constateren

Dat in een kleinschalige woonvorm • Zorg, veiligheid, geborgenheid en welzijn van bewoners voorop staan • Veel meer activiteiten worden ondernomen met bewoners dan in een reguliere AWBZ-instelling. • Er een zorgvuldige intredetoetsing is om te verkennen of nieuwe bewoners in de groep passen. Een wezenlijk verschil met een AWBZ-instelling. • Bewust wordt gestreefd naar het creëren van een gezinssituatie: een ‘Thuis’ in plaats van een ‘Tehuis’!

 

en verzoeken

Het is essentieel dat mensen de eigen regie en zeggenschap over hun leven houden. De volledige zorgregie kan en mag niet uit handen worden gegeven aan een instelling. De directe belangenbehartigers/curatoren moeten contractpartij zijn en blijven t.o.v. een zorgleverancier. Dit is het beste te regelen door ook de financiële middelen (het PGB) daadwerkelijk zelf aan de zorgleverancier te kunnen betalen. Een marktmechanisme dat echt werkt.

Onderteken deze petitie

 

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
22-08-2016 
Status:
Ondertekenbaar 
Petitionaris:
Efrie van de Moosdijk 
Organisatie:
Verontruste familieleden 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Rikkie de Wit
Castricum
9 dagen
Anoniem
7 maanden
Anoniem
meer dan een jaar
Anoniem
meer dan een jaar
K. Adams
Purmerend
meer dan een jaar
Anoniem
meer dan 2 jaar
Anoniem
meer dan 2 jaar
Anoniem
bijna 3 jaar
jacob lageveen
lemmer
ondernemer
bijna 3 jaar
Anoniem
bijna 3 jaar
sandra van de Donk
Grou
ambulant begeleider
ongeveer 3 jaar
Anoniem
ongeveer 3 jaar

Nieuwtjes

Eerder toegevoegd

We zijn blij met de eerste stap!

Het kabinet wil voor de kleinschalige woonvormen het pgb overeind houden. Daar zijn we heel blij mee. Een deel van de korting van 2011, die na het verlopen van de budgetgarantie neerkomt op een korting van 30%, lijkt ook ongedaan gemaakt te worden. Nu is het afwachten of de Kamer instemt met dit voorstel..

Behoud kleinschalige woonvormen voor mensen met verstandelijke beperking

Kleinschalige woonvormen zoals Thomashuizen en ouderinitiatieven worden gefinancierd met een PGB. Door voorgenomen bezuinigingen op het PGB wordt het voortbestaan van deze woonvormen ernstig bedreigd.

+Lees meer...

Een ongewenste situatie, want vaak is heel bewust gekozen voor deze woonvorm in plaats van een duurdere AWBZ-instelling.

Behoud kleinschalige woonvormen voor mensen met een verstandelijke beperking

Teken onze petitie NU, want het kan niet waar zijn dat dit kabinet ervoor zorgt dat goedkopere, kleinschalige woonvoorzieningen niet langer kunnen blijven bestaan!!!.

+Lees meer...

Teken onze petitie NU, want het kan niet waar zijn dat dit kabinet ervoor zorgt dat goedkopere, kleinschalige woonvoorzieningen niet langer kunnen blijven bestaan!!!