You, the petitioner
Logo stramien vierkant 40x40

Behoud het loket voor cultuureducatie, behoud Markant voor Apeldoorn

720 signatures

Op 19 mei heeft Apeldoorn de voorjaarsnota gepresenteerd. Men wil de subsidie aan Markant in enkele jaren structureel met meer dan 30% verminderen. Het risico bestaat dat Markant als inspiratiehuis en loket voor cultuureducatie verdwijnt. Onmogelijk, vinden wij: Apeldoorn kan niet zonder Markant!

Petition

We

Bestuur, directie, medewerkers, leerlingen, relaties, partners, bezoekers, scholen te Apeldoorn

 

observe

dat de gemeente Apeldoorn voornemens is de subsidie voor cultuureducatie in enkele jaren drastisch af te bouwen tot een onaanvaardbaar niveau. We realiseren ons dat ook in cultuur flink bezuinigd dient te worden, maar een dergelijk drastisch voornemen is buiten proporties. Als dat gebeurt wordt het voortbestaan van Markant in de stad bedreigd. Apeldoorn mag dé basisvoorziening voor cultuureducatie niet kwijtraken!

 

and request

Deze drastische bezuinigingsvoorstellen om te buigen naar een realistisch bedrag, zodat met visie op de toekomst Markant als loket voor cultuureducatie in de stad gewaarborgd blijft.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Apeldoorn 
Petition desk:
Closing date:
2011-08-30 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Ilse Verburgh 
Website:

History

Signatures