You, the petitioner
Petitiegroningerlandschap

Behoud het Groninger landschappelijk erfgoed

3,020 signatures

Duurzame energie is natuurlijk van immens belang voor de toekomst van onze provincie, ons land en de wereld. Maar willen wij een toekomst zonder landschappelijk schoon? Wij roepen de politiek op om het opwekken van duurzame energie te bundelen op de plaatsen die hiervoor het meest geschikt zijn.

Petition

We

Bond Heemschut, Landschap Oldambt, Oldambt Windmolenvrij, Landelijk Gebied Haren, Dorpenalliantie Oost Groningen HV Ten Post EO

 

establish that:

  • Het landschappelijk schoon in de provincie Groningen wordt steeds minder gekarakteriseerd door landbouw, openheid, rust, ruimte en natuur.
  • Grootschalige energie-‘parken’ voeren steeds meer de boventoon in het landschap met verglazing door zonneweides en verrommeling door windturbines.
  • Duisternis en stilte worden doorbroken door signaleringslampen en laagfrequente bromtonen van windmolens.

 

and request

Wij roepen de politiek op om het opwekken van duurzame energie eerst te bundelen op de plaatsen die hiervoor het meest geschikt zijn:

  • bestaande industrieparken
  • verplicht gebruik van daken van grote bedrijfsgebouwen
  • geluidswallen
  • het overkappen van grote parkeerplaatsen
  • windparken op zee.

Ontzie het cultuurhistorisch waardevolle landschap van Groningen, zolang bovengenoemde locaties niet ten volle benut zijn.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Provincie Groningen 
Petition desk:
Closing date:
2021-05-12 
Lead petitioner:
Provinciale commissie Heemschut Groningen 
Organisation:
Erfgoedvereniging Heemschut  
Website:

History

Signatures

Updates

Ondertekingen petitie uitegereikt aan voorzitter RES-stuurgroep Westra

Op 12 mei is door de voorzitter van Heemschut Groningen Jan Oomkes de ondertekening van de petitie uitgereikt aan de voorzitter van de RES-stuurgroep Groningen Hielke Westra.

2021-05-14

Petitie wordt aangeboden aan voorzitter van de RES-stuurgroep Westra

Op woensdag 12 mei 2021 zal de petitie aangeboden worden aan de voorzitter van de RES-stuurgroep van de Groninger gemeenten Hielke Westra, tevens wethouder van de gemeente Westerkwartier. De aanbieding vindt plaats om 16:00 uur voor het stadhuis te Zuidhorn.

2021-05-07