You, the petitioner

Behoudt Het Bloemenhuisje en Catootje!

511 signatures

Het schoolbestuur is een selectieprocedure gestart voor 1 kinderopvangpartner. Ouders zijn hier niet over geïnformeerd. Berend Botje heeft gewonnen. Bloemenhuisje en Catootje kunnen na zoveel jaar en de zorg voor zóveel kinderen niet mee in een nieuw IKC. Hun inzet voor het hele dorp is onmisbaar!

Petition

We

Ouders/verzorgers/inwoners van Abbekerk, Lambertschaag en omstreken, betrokken bij onze kinderen

 

observe

Dat er een oneerlijke selectieprocedure is geweest. Voor ouders is een besluit genomen over hun kinderen, waar zij zelf niet in geïnformeerd zijn. BSO Catootje stond als kleine ondernemer meteen buiten spel, want zij kan geen opvang voor 0-4 jaar bieden. 't Bloemenhuisje lijkt geen kans te hebben gehad, daar Allure op de meeste scholen samenwerkt met Berend Botje en nergens met SKH. De rol van de opvang in de gemeenschap, was geen criterium.

 

and request

Deze selectieprocedure ongedaan te maken en ouders en de gemeenschap te horen in hun wensen voor hun kinderen. Alleen zo kan er een besluit genomen worden die gedragen wordt door de gemeenschap en de samenwerking ten goede komt. Zo blíjft de kracht van onze dorpen: samen Koningsdag vieren, op BSO bingoën met senioren, een toegankelijk zwembad, een ouder-kindcafé die met kinderopvang activiteiten organiseert, vakantie-activiteiten voor iedereen...

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
schoolbestuur 
Petition desk:
Closing date:
2020-05-30 
Lead petitioner:
Mk Meester 
Organisation:
Ouder 

History

Signatures

Updates

We zijn weer partij als ouders!

Beste partners,

In deze weken waarin Corona alles beheerst, lopen ook onze processen anders dan dat we graag zouden zien. Liefst hadden we jullie deze week uitgenodigd voor een gesprek.

+Read more...

Een gesprek met jullie als huidige partners, maar ook een gesprek met jullie achterban die zo duidelijk heeft laten horen betrokken te willen zijn.

We denken namelijk dat het om de rust in deze situatie terug te brengen nodig is om elkaar echt de hand te schudden en in de ogen te kijken. We voeren dat gesprek graag, juist omdat we in alle openheid de verbinding willen blijven zoeken en willen blijven samenwerken aan een doorgaande lijn. Voor ons staat voorop dat we de overtuiging hebben dat we allemaal hetzelfde doel hebben. Dat is een MFA met die doorgaande lijn en dat is dat we allemaal de goede dingen willen doen voor de kinderen in Abbekerk. Maar niet alleen voor de kinderen: in het nieuwe bruisende hart van Abbekerk moet een ieder van 0 tot 100 straks zijn of haar plek kunnen vinden.

Door de situatie nu in Nederland en de wereld is dat gesprek helaas geen optie. Daarom sturen we jullie deze brief. Omdat we jullie alvast willen laten weten dat we gehoord hebben wat er is gezegd. Dat het signaal helder is. Dat we weten dat er zorgen, vragen en onzekerheden zijn. We willen daarover zodra de situatie het toelaat alsnog graag met alle betrokkenen in gesprek.

Deze week heeft de stuurgroep online vergaderd. Het eerder genomen besluit om de procedure voor de selectie van een kindpartner op pauze te zetten is hierin nogmaals naar elkaar toe bevestigd. Dit omdat we vanuit verbinding en samenwerking aan het gemeenschappelijke doel willen werken. Zodra de mogelijkheden er weer zijn om jullie uit te nodigen voor een bijeenkomst, zullen we dat doen.

Met vriendelijke groet, Stuurgroep MFA/Kindcentrum Abbekerk

Odette Meskers (Stichting Allure) René Veerman (Stichting Dorpshuis De Nieuwe Haven) Joset Fit (gemeente Medemblik

2020-03-30

update

Afgelopen donderdag werd tijdens de raadscommissie bekend dat door het bezwaar, aangetekend door Catootje, de procedure nu tijdelijk opgeschort is. PWF bereidt een motie voor om de hele procedure (vanaf start samenwerking) opnieuw te doen.

+Read more...

De MR blijkt wel degelijk adviesrecht te hebben gehad in dezen, waar Allure aan voorbij is gegaan. Wordt vervolgd!

2020-03-10

Raadscommissie

Donderdag om 19.30 uur hebben we inspreektijd bij de raadscommissie over deze situatie. .

2020-03-02