You, the petitioner
Kattendel fietspaden 2010 12 08

Behoud fietspad naar strandslag Kattendel

1,633 signatures

Teken de petitie ter behoud van een belangrijk fietspad in het duingebied ten noorden van Parnassia.

Petition

We

de Fietsersbond, afdeling Haarlem e.o. www.fietsersbond.nl/afdeling/haarlem

 

establish that:

dat PWN Waterleiding bedrijf Noord-Holland van plan is het fietspad van Groot Olmen naar strandafslag Kattendel op te heffen en Kattendel 500 meter naar het zuiden te verplaatsen. Dit vanwege een duinverstuivingsproject.

Daardoor: 1) zullen fietsers die naar zee willen 2,5 km om moeten fietsen via het Vogelmeer langs een druk fietspad waarvan ook veel wandelaars gebruik maken. 2) of zullen fietsers naar strandslag Duin en Kruidberg moeten fietsen (Dit vinden wij een ongeschikte route vanwege de slechte kwaliteit van het fietspad en de vele steile heuvels). 3) zal het populaire fietsrondje naar Parnassia via Kattendel verdwijnen en kunnen fietsers alleen nog maar naar zee fietsen en weer terug. 4) verdwijnt er een stuk recreatief fietspad in de Kennemerduinen, terwijl 73% van de bezoekers aangeeft dat ze goede fietsmogelijkheden het allerbelangrijkst vinden. 5) wordt het naaktstrand (noordzijde slag Kattendel) onbereikbaar voor fietsers.

 

and request

PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland het duinverstuivingsplan zodanig aan te passen dat het huidige fietspad naar Kattendel en Parnassia behouden kan blijven en dat dit fietspad kwalitatief wordt verbeterd.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Provincie Noord-Holland 
Petition desk:
Closing date:
2016-03-06 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
RenĂ© Rood 
Organisation:
Fietsersbond afdeling Haarlem en Regio 

History

Signatures