You, the petitioner
Petitie

Behoud de woningen aan de Geelgorsstraat/Noorderdwarsvaart

554 signatures

Woningbouwvereniging Accolade wil de woningwetwoningen aan de Geelgorsstraat en Noorderdwarsvaart welke stammen uit de jaren 30 van de vorige eeuw slopen. Behoedt deze karakteristieke woningen voor sloop, maar bewaar deze historie

Petition

We

Inwoners en oud-inwoners van de gemeente Smallingerland en daarbuiten

 

observe

Dat er in de gemeente Smallingerland in de voorgaande jaren al zoveel cultuurhistorisch erfgoed is verdwenen wat zo kenmerkend is geweest voor de ontwikkeling van de hoofdplaats van de gemeente Smallingerland

 

and request

Accolade om deze woningen te behouden voor onze gemeente en te koesteren. Niet slopen, maar gewoon het normale onderhoud uitvoeren en de woningen bewoonbaar houden.

The answer

Aanwijzing gemeentelijk monument

De gemeente heeft besloten om de procedure tot aanwijzing monument op te starten. Daarom vragen wij de adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit ons advies te geven over de monumentale waarden van de woningen aan de Geelgorsstraat en Noorderdwarsvaart.

Daarna besluit de gemeente of ze wel/niet of gedeeltelijk over gaan tot het aanwijzen van het complex als monument. Hierbij houdt de gemeente rekening met de belangen van bewoners, de belangen van de woningcorporatie en het gemeentelijk beleid.

Aanwijzing als monument betekent niet dat de woningen blijven staan. In bijzondere gevallen kunnen aangewezen monumenten op een later tijdstip alsnog gesloopt worden.

Wij houden u op de hoogte van het vervolg.

Bron: brief aan petitionaris van de afdeling Samenlevingszaken met kenmerk 23337-01 (21-1-2019)

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
woningcorporatie 
Petition desk:
Closing date:
2018-12-10 
Status:
Closed 
Lead petitioner:
Andries Pieterson 
Website:

History

Signatures

Updates

voortgang.

Het aantal stemmen tot nu toe valt tegen. Ook de media, met uitzondering van de Drachtster Courant, weigeren aandacht aan deze aktie te besteden.

+Read more...

Mocht over een week het aantal nog niet veel verder zijn dan de 391 van nu, dan overweeg ik om de petitie in te trekken. Zo'n laag aantal zal geen indruk maken bij Accolade. Helaas, Mvg Andries Pieterson

2018-11-13