You, the petitioner
Petitie

Behoud de woningen aan de Geelgorsstraat/Noorderdwarsvaart

554 signatures

Woningbouwvereniging Accolade wil de woningwetwoningen aan de Geelgorsstraat en Noorderdwarsvaart welke stammen uit de jaren 30 van de vorige eeuw slopen. Behoedt deze karakteristieke woningen voor sloop, maar bewaar deze historie

Petition

We

Inwoners en oud-inwoners van de gemeente Smallingerland en daarbuiten

 

observe

Dat er in de gemeente Smallingerland in de voorgaande jaren al zoveel cultuurhistorisch erfgoed is verdwenen wat zo kenmerkend is geweest voor de ontwikkeling van de hoofdplaats van de gemeente Smallingerland

 

and request

Accolade om deze woningen te behouden voor onze gemeente en te koesteren. Niet slopen, maar gewoon het normale onderhoud uitvoeren en de woningen bewoonbaar houden.

The answer

Aanwijzing gemeentelijk monument

De gemeente heeft besloten om de procedure tot aanwijzing monument op te starten. Daarom vragen wij de adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit ons advies te geven over de monumentale waarden van de woningen aan de Geelgorsstraat en Noorderdwarsvaart.

Daarna besluit de gemeente of ze wel/niet of gedeeltelijk over gaan tot het aanwijzen van het complex als monument. Hierbij houdt de gemeente rekening met de belangen van bewoners, de belangen van de woningcorporatie en het gemeentelijk beleid.

Aanwijzing als monument betekent niet dat de woningen blijven staan. In bijzondere gevallen kunnen aangewezen monumenten op een later tijdstip alsnog gesloopt worden.

Wij houden u op de hoogte van het vervolg.

Bron: brief aan petitionaris van de afdeling Samenlevingszaken met kenmerk 23337-01 (21-1-2019)

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
woningcorporatie 
Petition desk:
Closing date:
2018-12-10 
Status:
Closed 
Lead petitioner:
Andries Pieterson 
Website:

History

Signatures

Updates

Aanwijzing gemeentelijk monument

De gemeente heeft besloten om de procedure tot aanwijzing monument op te starten. Daarom vragen wij de adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit ons advies te geven over de monumentale waarden van de woningen aan de Geelgorsstraat en Noorderdwarsvaart.

Daarna besluit de gemeente of ze wel/niet of gedeeltelijk over gaan tot het aanwijzen van het complex als monument.

+Read more...

Hierbij houdt de gemeente rekening met de belangen van bewoners, de belangen van de woningcorporatie en het gemeentelijk beleid.

Aanwijzing als monument betekent niet dat de woningen blijven staan. In bijzondere gevallen kunnen aangewezen monumenten op een later tijdstip alsnog gesloopt worden.

Wij houden u op de hoogte van het vervolg.

Bron: brief aan petitionaris van de afdeling Samenlevingszaken met kenmerk 23337-01 (21-1-2019)

2019-01-23

**in handen van gemeente**

13 december is savonds de petitie aangeboden aan de wethouder welke verantwoordelijk is voor bouw en woningtoezicht. Deze heeft de petitie wel aangenomen in tegenstelling tot de verantwoordelijke zelf, Accolade.

+Read more...

Tijdens deze inloopavond heeft de wethouder aangegeven dat er nu een procedure gestart wordt om deze woningen de status van gemeentelijk monument te geven. Medio april volgend jaar is hier meer duidelijkheid over.

2018-12-14

Aanbieding van de petitie

Goedendag.

Geheel volgens planning hebben wij (ondergetekende en 2 afgevaardigden van de bewoners) de petitie met 554 ondertekenaars aan willen bieden aan Accolade. Accolade wijst echter alle verantwoordelijkheid voor de petitie af en verwijst ons naar de gemeente.

+Read more...

Men vergeet voor het gemak echter dat Accolade zelf gevraagd heeft om te mogen slopen. Derhalve is de petitie als Pdf-file naar Accolade verstuurd en zal vanavond (13 december) tijdens een bewonersbijeenkomst de petitie aangeboden worden aan de verantwoordelijke wethouder. Houdt de Drachtster Courant in de gaten, welke ook aanwezig was.

Mvg

Andries Pieterson

2018-12-13