You, the petitioner
Augustinis kerk utrecht

Behoud St. Augustinuskerk voor Utrecht en Nederland!

356 signatures

Sinds september 2016 is de St. Augustinuskerk te Utrecht plotseling gesloten i.v.m. de restauratie. Alleen de restauratie van het gewelf moet nog worden voltooid. De toekomst van dit Rijksmonument loopt in gevaar! Dit terwijl er een actieve gemeenschap is en voldoende gelden beschikbaar zijn.

Petition

We

Wij zijn het Actiecomité St. Augustinuskerk te Utrecht.

 

observe

De St. Augustinuskerk aan de Oudegracht in Utrecht is sinds 2016 gesloten voor restauratie. Door inzamelingsacties van de gemeenschap en Fonds Erfgoedparels zijn de meeste restauratie voltooid. Alleen het gewelf moet nog worden gerestaureerd, maar daarvoor zijn voldoende gelden in kas. Het is onbegrijpelijk dat deze fantastisch mooie kerk misschien moet sluiten door fusie van de parochies.

 

and request

Wij willen niet dat de St. Augustinuskerk definitief sluit! Wij willen dat de laatste restauraties worden voltooid zodat dit erfgoed, de gemeenschap, vrijwilligers, buurtactiviteiten en regionale activiteiten kunnen worden behouden!

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
kerkbestuur 
Petition desk:
Closing date:
2019-05-29 
Lead petitioner:
Actiecomité St. Augustinuskerk 
Organisation:
Augustinus Gemeenschap Utrecht 

History

Signatures

Updates

De restauratie van de St. Augustinuskerk Utrecht wordt hervat!

Goed nieuws! Tijdens de parochieavond van 16 mei jl., heeft het kerkbestuur medegedeeld dat de St. Augustinuskerk Utrecht weer open gaat!

De restauratie zal zo snel mogelijk worden hervat.

+Read more...

Wij willen u hartelijk danken voor uw steun met meer dan 1150 handtekeningen (op papier en hier digitaal)!

Met het plan "Een nieuw elan voor de st. Augustinuskerk " als leidraad, is de taak aan ons – als gemeenschap uit de regio Utrecht en daarbuiten – voor te bereiden op de heropening en fondsen te werven. We zullen alle vrijwilligers nodig hebben om het tot een succes te maken.

Kom naar het benefietconcert voor de restauratie van de St. Augustinuskerk van het koor Cantemus Domino op zondag 26 mei om 15.00 uur in de St. Josephkerk te Utrecht. Het koor zingt liederen ter ere van Maria. Er is ook een kinderactiviteit tijdens het concert.

Meer weten of vrijwilliger worden? Mail naar info@augustinusutrecht.nl.

2019-05-17