U, de petitionaris
Dewrghamster positieflijst

Behoud de Russische Dwerghamster als huisdier

3.434 ondertekeningen

Op 6 juli 2022 is bekend gemaakt dat de Russische dwerghamster vanaf 1 januari 2024 niet meer gehouden mag worden als huisdier. Vanaf 1 januari 2024 mogen alleen dieren gehouden worden die op de huis- en hobbydierenlijst staan en de Russische Dwerghamster is ten onrechte niet op deze lijst geplaatst

Petitie

Wij

Dwerghamster-liefhebbers

 

constateren dat:

Dat de beoordeling van de Russische Dwerghamster voor de huis- en hobbydierenlijst niet klopt.

 

en verzoeken

Dat de Russische Dwerghamster op de huis- en hobbydierenlijst komt te staan en ook na 2024 als huisdier gehouden mag worden, zoals de afgelopen 60 jaar.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
ambassadeur 
Petitieloket:
Einddatum:
01-05-2024 
Petitionaris:
Marika 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Positieflijst is uitgesteld naar 1 juli 2024

2e kamerbrief - "Huis- en hobbydierenlijst Graag informeer ik u over de voortgang van de invoering van de huis- en hobbydierenlijst. In de verzamelbrief dierenwelzijn van 19 januari (Kamerstuk 28286, nr.

+Lees meer...

1287) gaf ik aan dat momenteel wordt gewerkt aan de implementatie van de lijst. In samenwerking met de handhavende organisaties wordt de uitvoering verder uitgewerkt. Ik gaf aan dat ik verwachtte dat de lijst en de daarbij horende regelgeving (een wijziging van het Besluit houders van dieren en van de Regeling houders van dieren) halverwege 2023 in wet- en regelgeving zouden zijn vastgesteld en dat de geplande datum van inwerkingtreding van de lijst 1 januari 2024 was. De te nemen stappen in het proces, waaronder notificatie van het ontwerpbesluit bij de Europese Commissie en de uitvoering- en handhavingstoets door de handhavende organisaties, en de voorbereiding van de praktische uitvoering van de nieuwe lijst vergen meer tijd dan eerst was voorzien. Daarom verwacht ik dat de lijst en de wijzigingsregelgeving op hun vroegst aan het eind van 2023 kunnen worden vastgesteld. Gegeven het kabinetsbeleid inzake vaste verandermomenten betekent dit dat inwerkingtreding voor het eerst op 1 juli 2024 mogelijk zal zijn. "

21-08-2023