You, the petitioner
Images3

Behoud de Regenboogbuurt

263 signatures

Stichting Regenboogbuurt zet zich in om de waarde, de kwaliteit en de leefbaarheid van de Regenboogbuurt in Almere te behouden en te beschermen. Hiertoe is een manifest met aanbevelingen ontwikkeld. Middels deze petitie ondersteunt u dit streven. www.regenboogbuurt.nl / info@regenboogbuurt.nl

Petition

We

Het actiecomité, buurtbewoners, belanghebbenden en onafhankelijk deskundigen,

 

establish that:

Dat het oorspronkelijke ontwerp van de Regenboogbuurt een betere bescherming behoeft dan zij op dit moment heeft, om de kwaliteit van deze unieke wijk te kunnen behouden. Het ontwerp omvat het kleurenplan van de huizen, het zwartstalen hekwerk en straatmeubilair en het beplantingsplan.

 

and request

Om de Regenboogbuurt een officiële beschermde status te geven, zodat haar kwaliteit als Icoon van Almere, ten behoeve van haar bewoners en de stad Almere, wordt gewaarborgd.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Almere 
Petition desk:
Closing date:
2029-01-01 
Lead petitioner:
Diana van Diepen 
Organisation:
Stichting Regenboogbuurt 
Website:History

Signatures

Updates

Stichting Regenboogbuurt heeft Kleur Buiten Prijs ontvangen

Geplaatst op december 29, 2017 Stichting Regenboogbuurt heeft Kleur Buiten Prijs ontvangen

Op 8 december 2017 heeft Stichting Kleurenvisie onder grote belangstelling de Kleur Buiten Prijs 2017 uitgereikt aan Stichting Regenboogbuurt. Deze prijs wordt periodiek toegekend voor projecten en/of instellingen met een weloverwogen en inspirerend kleurbeleid.

Stichting Regenboogbuurt zet zich in om het unieke karakter van de Regenboogbuurt in Almere-Buiten te behouden.

+Read more...

Deze buurt is omstreeks 1995 gerealiseerd en ontworpen rond het thema kleur. Nu, ruim 20 jaar later, vraagt een zorgvuldig beheer van deze unieke kleurtoepassing in de Regenboogbuurt extra aandacht. Het betreft niet alleen de specifieke kleuren van ca. 2000 woningen, maar ook die van de openbare ruimte. Stichting Regenboogbuurt spant zich in voor een gericht Welstandsbeleid en het borgen van het bijzondere karakter.

Stichting Kleurenvisie is hét kennisplatform op het gebied van kleurtoepassing in Nederland. In de afgelopen jaren is o.a. een prijs toegekend aan de wijk “Le Meridien” in Rotterdam en de nieuwe spoorbrug over de IJssel van de Hanzelijn nabij Zwolle.

De prijs bestaat uit een plaquette, die is overhandigd door Ir. Pi de Bruijn, voorzitter van Kleurenvisie, aan Eva van Oene, voorzitter van Stichting Regenboogbuurt. Tijdens de bijeenkomst heeft Floor van Dusseldorp, die als expert destijds was betrokken bij de vormgeving van de Regenboogbuurt, een inleiding gehouden.

Onder de aanwezigen waren o.a. Jan de Vletter, in 2015 initiatiefnemer van het Manifest voor behoud en bescherming van de Regenboogbuurt (te lezen en te onderschrijven op www.regenboogbuurt.nl) en Ir. Hans Laumanns, indertijd projectleider voor de Regenboogbuurt namens de gemeente Almere.

2017-12-29

Uitnodiging tweede informatieavond maandag 11 juli 2016 bij TMG partycentrum

Kleurstelling Regenboogbuurt

De Regenboogbuurt is een kleurrijke buurt. Bij het ontwerp van de Regenboogbuurt hebben deskundigen alle kleuren van de woningen en de omgeving op elkaar afgestemd.

+Read more...

Door het samenspel van kleuren en materialen is een bijzondere wijk ontstaan met 27 woonprojecten, waarvoor veel gerenommeerde architecten indertijd tekenden.

De gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders op 26 februari 2016 met een motie gevraagd om:

Te onderzoeken hoe het originele plan met kleurstelling in de Regenboogbuurt in (gemeentelijke) regelgeving vastgelegd kan worden en de uitkomsten hiervan voor het zomerreces dit jaar aan de raad te doen toekomen;

Een discussie onder de inwoners van de Regenboogbuurt over dit onderwerp te faciliteren. Waarbij tevens gepeild wordt wat het draagvlak voor bescherming van het originele masterplan inclusief de kleurstelling is.

De eerstvolgende informatieavond vindt plaats op 11 juli van 20.00 - 21.15 uur bij TMG Partycentrum (Sumatraweg 22) . Bekijk hier de uitnodiging. Regenboogbuurt grotendeels op een lijn over kleuren

De bewoners in de Regenboogbuurt hechten belang aan de kleuren van hun woningen. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een door de gemeente gehouden enquête. De enquête is uitgevoerd onder particuliere woningeigenaren, naar aanleiding van een door de gemeenteraad aangenomen motie. Van de woningeigenaren is 89% voor het behouden van de oorspronkelijke kleuren van muren en 77% voor het behouden van kleuren van vlakken en panelen van woningen. Over de kleuren van deuren en kozijnen zijn de meningen meer verdeeld: 59% wil de oorspronkelijke kleuren behouden en 39% de kleuren naar eigen inzicht kunnen bepalen. Een klein aantal eigenaren heeft geen mening over het kleurgebruik.

De enquête werd de tweede helft van mei verspreid onder alle 1.560 koopwoningen in de Regenboogbuurt. Aanleiding voor de enquête waren de verschillende inzichten van bewoners over de mate van detail in het kleurbehoud. De resultaten zijn representatief: 563 eigenaren vulden de enquête in, een response van 36%. De woningcorporaties (eigenaar van 23 procent van de woningen in de buurt) hebben aangegeven de kleuren te willen behouden.

De welstandscommissie heeft op verzoek het College van Burgemeester en Wethouders ook geadviseerd over het kleurgebruik in de buurt. De commissie ziet de bijzondere waarde van de buurt voor de bewoners en bezoekers en adviseert om zorg te dragen voor het volledig kleurbehoud. Daarbij doet de welstandscommissie concrete aanbevelingen om het kleurbehoud te stimuleren.

De resultaten van de enquête worden verder geanalyseerd en worden samen met een voorstel voor het kleurbehoud in juli aan de gemeenteraad aangeboden. Wat kunt u verder verwachten?

Op 18 april 2016 is een eerste informatieavond gehouden voor de bewoners van de Regenboogbuurt. We organiseren voor half juli een tweede informatieavond. De datum volgt binnenkort.

Voor 1 juli ontvangen de bewoners van de Regenboogbuurt een nieuwsbrief die huis aan huis wordt bezorgd. De nieuwsbrief geeft de belangrijkste resultaten uit de enquête en informatie over de bewonersavond en het proces;

De eerstvolgende informatieavond vindt plaats op maandag 11 juli van 20.00 - 21.15 uur bij TMG Partycentrum (Sumatraweg 22). Bekijk hier de uitnodiging.

Begin juli doet het college van burgemeester en wethouders een voorstel aan de gemeenteraad. In dit voorstel worden de twee vragen van de motie beantwoord. De gemeenteraad bepaalt hoe het vervolgproces er uit ziet.

Met vriendelijke groet,

Wethouder, T.Herrema Ruimte, wonen & wijken

Namens de gemeente Almere, Sandra Butter Actiecomité Behoud de Regenboogbuurt

2016-07-08

uitnodiging informatieavond regenboogbuurt 18 april 2016

Wij nodigen u graag uit voor de allereerste informatieavond die ooit georganiseerd is voor alle bewoners van de Regenboogbuurt, in het kader van de door de gemeenteraad van Almere aangenomen motie voor behoud en bescherming ervan.

Floor van Dusseldorp, kleuradviseur en beeldend kunstenaar, Jan de Vletter, oud-directeur van woningbouwcorporatie De Alliantie en betrokken bij de ontwikkeling van de buurt, en Liesbeth van der Pol, architect van de Rode Donders en project Klein India en voormalig rijksbouwmeester, zullen vertellen over de (ontstaans)geschiedenis, de cultuurhistorische waarde en het belang van behoud en bescherming van de Regenboogbuurt. Een werkelijk unieke avond!

Wij zien u graag aanstaande maandag 18 april, om 19.30 uur, in de basisschool aan de Regenboogweg 47, Almere.

Met vriendelijke groet, Namens de gemeente Almere, Actiecomité Behoud de Regenboogbuurt.

2016-04-16