You, the petitioner
Petitie keyvisual

Behoud de natuurlessen in Rotterdam

2,855 signatures

De gemeente Rotterdam zet een streep door het gratis natuuronderwijs op basisscholen. Terwijl echte natuurlessen, buiten op locatie, uniek en onvervangbaar zijn. Juist met alle uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en een leefbare stad, is dit onbegrijpelijk. Laat je stem nu horen.

Petition

We

Stichting Natuurstad Rotterdam, het Rotterdams primair onderwijs en groene partners in stad en land

 

establish that:

met de geplande bezuiniging:

 • 2.000 gratis natuurlessen voor 45.000 kinderen p/jaar vervallen
 • kinderen geen natuurlessen meer in de echte natuur krijgen
 • de werkdruk van leerkrachten toeneemt
 • vooral arme Rotterdamse wijken hier onder te lijden hebben
 • de gemeente afspraken over natuuronderwijs niet nakomt
 • de gemeente de toegevoegde waarde van natuuronderwijs negeert
 • de gemeente haar eigen plannen voor natuuronderwijs onuitvoerbaar maakt

met een ombuiging van de aangekondigde bezuiniging:

 • echt natuuronderwijs bestaan
 • het natuuronderwijs - op korte en lange termijn - bijdraagt in de aanpak van de duurzaamheidsopgaven van Rotterdam
 • het natuuronderwijs nu, later zorgt voor duurzame inwoners die strijden voor een gezonde, sociale, leefbare en toekomstbestendige stad
 • scholen en leerkrachten in het basisonderwijs niet worden belast met extra financiële spanning en werkdruk.

 

and request

tot ombuiging van de aangekondigde bezuiniging.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Rotterdam 
Petition desk:
Closing date:
2024-07-12 
Lead petitioner:
Jasper Boele 
Organisation:
Stichting Natuurstad Rotterdam 

History

Signatures

Updates

Behoud natuurlessen in Rotterdam

De gemeente Rotterdam zet – ondanks haar duurzame opgaven en ambities – een streep door natuuronderwijs (NDE) op basisscholen. Laat je stem horen en onderteken daarom deze petitie.

Juist dit type educatie op jonge leeftijd zorgt voor een gezonde en duurzame leefstijl als volwassene.

+Read more...

Echte natuurlessen buiten op locatie zijn uniek en onvervangbaar! Deze voorgenomen bezuiniging negeert de waarde van natuuronderwijs, ondermijnt allerlei afspraken over duurzaamheidseducatie en legt extra druk neer bij scholen.

Onderteken nu de petitie Behoud natuurlessen in Rotterdam

2024-06-28