You, the petitioner

Behoud de mediatheek van het Comenius College

3 signatures

Door een lokalentekort wordt de mediatheek opgeofferd voor een swt-lokaal. Wij vinden dit een slechte ontwikkeling. Het is een plek waar leerlingen graag komen en waar ze geïnspireerd worden om boeken te lezen. Wij willen kenbaar maken dat de mediatheek in de huidige vorm behouden moet blijven.

Petition

We

Leerlingen en docenten van het Comenius College

 

observe

  • Gezien de achteruitgang in leesvaardigheid is het van groot belang dat de mediatheek een inspirerende omgeving is.
  • Uit onderzoeken blijkt dat het belangrijk is dat boeken makkelijk toegankelijk moeten zijn en moeten worden aangereikt door volwassenen.
  • Hierbij hoort ook een inspirerende mediathecaris die zich inzet voor leesbevordering.
  • Bovendien moet de mediatheek het grootste deel van de dag geopend zijn.

 

and request

de mediatheek in de huidige vorm te behouden, inclusief inspirerende mediathecaris.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
schoolbestuur 
Petition desk:
Lead petitioner:
J.A. Emmelkamp 
Organisation:
Comenius College 

History

Signatures