You, the petitioner
7db39653 4b76 4e9e ba24 d75c8fa375a0

Behoud de Lex silentio positivo in de Omgevingswet

4 signatures

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet op 1 juli 2022 verdwijnt de vergunning van rechtswege bij niet tijdige besluitvorming op aanvragen die met de zogenaamde reguliere procedure van 8 weken worden voorbereid. Dat betekent dat gemeenten straffeloos kunnen stilzitten en aanvragen juist zullen vertragen in plaats van versnellen.

Petition

We

Inwoners van Nederland, iedereen die wel eens een omgevingsvergunning om te bouwen en/of te bestemmen aanvraagt

 

observe

Dat het verdwijnen van de Lex silentio positivo tot meer en langere procedures zal leiden. En dus kostenverhogend zal zijn voor de particuliere initiatiefnemer. Daarmee is de burger dus niet gebaat. Het is ook niet te rijmen met de doelstelling van de wet: “ ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. “

 

and request

Om de Lex silencio positivo / vergunning van rechtswege t.b.v. in ieder geval bouwen, aanleggen en handelen in strijd met regels voor ruimtelijke ordening, in de Omgevingswet te behouden.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Kabinet 
Petition desk:
Lead petitioner:
Xandra Wentink 

History

Signatures