You, the petitioner
Img 3541

Behoud de drafsport in het Groningse Stadspark

2,911 signatures

De drafsport in de stad Groningen dreigt te verdwijnen. De toekomst van de Koninklijke Harddraverij en Renvereniging (KHRV), opgericht in 1886 en sinds 1923 in het Stadspark, hangt aan een zijden draad. Het College van Burgemeester & wethouders van de gemeente Groningen is van plan om per 2021 te drafbaan niet meer te verhuren aan de KHRV.

Sinds 1923 worden de draverijen op de baan in het Stadspark van Groningen gehouden. Jan Evert Scholten, die het Stadspark aan de stad schonk, heeft van meet af aan uitgedragen, dat de drafbaan een belangrijk onderdeel van het Stadspark moest zijn en blijven.

Sluiting betekent een einde aan een rijke drafsporthistorie, en hiermee wordt ook op nationaal niveau de drafsport een slag toegediend.

Petition

We

zijn liefhebbers van drafsport en van paardensport in zijn geheel. Wij hechten veel waarde aan de historie van het Stadspark van Groningen, en dus ook aan de drafsport aldaar, die hiermee onlosmakelijk verbonden is.

 

observe

  • Dat de Gemeente voornemens is om een waardevol deel van het Stadspark te laten verdwijnen;
  • Het Stadspark is een park waarin een drafbaan is aangelegd met de bedoeling hier draverijen te verrijden;
  • De drafsport in Groningen is van cultuurhistorisch belang en moet om deze reden behouden blijven voor de stad;
  • Het verdwijnen van de draverijen uit Groningen betekent een definitief einde van de regionale drafsport, want als dit weg is zal het niet terugkomen.
  • Een 134 jaar oude vereniging dat in 2023 haar 100-jarig jubileum in het Stadspark heeft mag niet de deur gewezen worden.
  • De Gemeente Groningen doet er goed aan om waarde te hechten aan de geschiedenis en cultuur van de stad: het Stadspark en de drafbaan mét drafsport is hier een belangrijk onderdeel van, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden!
  • De drafbaan in Groningen is één van de vier professionele drafbanen in het land, naast banen in Alkmaar, Wassenaar en Wolvega. Het verlies van een van deze drafbanen heeft impact op de landelijke drafsport, en dit terwijl Nederlandse pikeurs, jockeys, fokkers en trainers tot de Europese top behoren.
  • Ook de economische impact is groot. Er dreigen vele banen in Groningen en haar regio verloren te gaan.

 

and request

een toekomstplan voor het Stadspark van Groningen waarbij het cultuurhistorisch erfgoed, de drafsport, niet weggelaten wordt.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Groningen 
Petition desk:
Closing date:
2020-06-20 
Lead petitioner:
Sytske de Vries 
Organisation:
Koninklijke Harddraverij en Renvereniging Groningen 
Website:

History

Signatures

Updates

Groningen = drafsport!

De wereld staat momenteel in brand. Het Corona-virus grijpt om zich heen, waardoor elke regering ter wereld ingrijpende maatregelen moet nemen.

+Read more...

Dit heeft vanzelfsprekend ook zijn effect op de drafsport in Groningen, in een toch al roerige tijd voor de Stadsparker drafbaan. Het doek dreigt na dit jaar te vallen voor de draverijen in Groningen. Het recente tijdelijke verbod op evenementen en samenkomsten van personen heeft gezorgd voor een forse vermindering van het aantal koersdagen in 2020. Dit alles valt echter in het niets als gedacht wordt aan de gezondheid van u, en van ons allemaal. Niets is belangrijker dan dat.

Zodra het weer mogelijk is hopen wij u allen in goede gezondheid te kunnen verwelkomen voor een middag vol spannende draverijen in het Stadspark. Het gemotiveerde bestuur en de enthousiaste medewerkers van “Drafbaan Groningen” werken onverdroten door aan het voorbereiden van de resterende koersdagen in 2020. Een rijke drafsport-traditie die nog vele jaren voortgezet zou moeten worden, die bovendien uitstekend bezocht worden door Stadjers en andere fervente koersliefhebbers. Ook de animo vanuit de landelijke drafsport voor de Groninger drafbaan is groot, te zien aan het grote aantal aanmeldingen van dravers voor de afgelopen koersdagen.

Het nieuws dat de populaire draverijen mogelijk geen vervolg kunnen krijgen per 2021, sloeg in als een mokerslag. Er is een mogelijkheid voor u om uw steun aan de historische 134 jaar oude draverijen in Groningen te laten zien, en dat is door het tekenen van onze petitie. Laat “politiek Groningen” zien dat de drafsport een plek in Stad verdient door hier uw naam te noteren! Steunt u de draverijen in Groningen ook?

2020-03-29