You, the petitioner

Behoud de combinatiefunctionarissen in de gemeente Ede

26 signatures

Bestuur, directie en medewerkers van Sportservice Ede zouden het bijzonder op prijs stellen indien u deze petitie, tot behoud van het aantal fte aan combinatiefunctionarissen in de gemeente Ede, zou willen ondertekenen.

Petition

We

Sportservice Ede, het onderwijs, welzijnswerk en sportaanbieders in de gemeente Ede

 

observe

Dat in de afgelopen driekwart jaar wij tot volle tevredenheid, samen met de combinatiefunctionarissen en met de partners in buurt, onderwijs en sport, op veel fronten hebben kunnen laten zien wat de samenwerking tussen onderwijs en sport en wijk en sport in de gemeente Ede kan opleveren.

In de bezuinigingsvoorstellen van de gemeente is echter opgenomen dat het aantal fte aan combinatiefunctionarissen dient te worden teruggebracht van 8,3 naar 5.

 

and request

Om het aantal van 8,3 fte aan combinatiefunctionarissen voor de gemeente Ede in ieder geval te handhaven en liefst verder uit te breiden.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Ede 
Petition desk:
Closing date:
2011-02-16 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Frans van Daal 
Organisation:
Sportservice Ede 

History

Signatures