You, the petitioner
Boerderij chilipad 1 zijkant

Behoud boerderij Chilipad 1 Delft

608 signatures

De oude boerderij wordt gesloopt en er komen 45 appartementen voor in de plaats. De KNNV en vele buurtbewoners richten zich tegen de aantasting van deze groene oase van rust in dit deel van Tanthof.

Petition

We

De natuurvereniging KNNV afdeling Delfland en inmiddels meer dan 250 buurtbewoners

 

establish that:

Wij maken bezwaar tegen de aangevraagde omgevingsvergunning voor sloop van de oude boerderij en nieuwbouw van 45 appartementen. Wij richten ons tegen de aantasting van deze groene oase van rust in dit deel van Tanthof. Deze massale nieuwbouw zal negatieve gevolgen hebben voor de recreatieve- en natuurwaarden, de parkeerdruk opvoeren en het autoverkeer op het binnenterrein levert gevaar op voor fietsers, wandelaars en spelende kinderen.

 

and request

Wij verzoeken de gevraagde omgevingsvergunning niet te verlenen en de benodigde wijziging van het bestemmingsplan vanwege overschrijding van de bebouwingsgrenzen niet toe te staan.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Delft 
Petition desk:
Closing date:
2017-01-22 
Answer expected:
2017-02-01 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Huub van 't Hart 
Organisation:
KNNV afdeling Delfland 

History

Signatures

Updates

Projectontwikkelaar sluit 10-jarige onderhoudsovereenkomst voor de boomgaard

Projectontwikkelaar Van den Bruele heeft besloten om de KNNV afdeling Delfland met de omwonenden te vragen om de hoogstamboomgaard van het Chilipad te gaan onderhouden. Hij wil zich vastleggen voor 10 jaar en is bereid de kosten hiervoor voor de 10 jaar vooruit te betalen.

+Read more...

Dit heeft hij inmiddels gedaan. De KNNV zal de natuurwaarden van de boomgaard zo sterk mogelijk bevorderen. Hier is al eerder over gesproken met de omwonenden, die ook voorstellen konden doen. Zo zal er een bloemrijke en natuurvriendelijke oever worden ingericht. Het gras zal worden onderhouden door een kudde schaapjes van het Ouessant-ras afkomstig van het eiland Ouessant voor de Bretonse kust. Dit ras is enorm sterk en kan alle weersomstandigheden aan. Er komt wel een schaapskooi in de boomgaard om een voldoende rustige schuilplek te dienen.

2018-08-06