You, the petitioner

Arriva verhoogt tarieven abonnement met 88% tot wel meer dan 100%!

2,628 signatures

Door het verdwijnen van het regio sterrenabonnement worden reizigers van Arriva vanaf 1 januari met een enorme kostenstijging geconfronteerd. De gemiddelde tariefstijging bedraagt ruim 88%. Bij de meest extreme gevallen is er zelfs sprake van een kostenstijging van meer dan 100%. Niet alleen ouders met leerlingen die met Arriva reizen zijn de dupe maar iedereen die met de bus reist!

Buiten deze petitie kunt u ook uw klacht indienen bij http://www.rover.nl/ov-klachten/afschaffen-sterabonnementen en bij www.ovloket.nl. Hoe meer klachten overal hoe sterker we staan.

Ook de politiekenpartijen CDA, VVD, PvdA, GroenLinks en SGP uit verschillende gemeenten in de Hoeksche Waard leveren het bewijs dat reizigers vanaf 1 januari met een enorme kostenstijging geconfronteerd worden. En zijn een enquête gestart vul deze ook in via de link https://www.surveymonkey.com/s/FRM96KR

Deel deze petitie op Facebook, op Twitter en Retweet!

Hierbij een link voor een oplossing inzake de verhoging die ze nu willen bieden.

http://www.hoekschewaard.pvda.nl/binaries/content/assets/hoekschewaard/Strijen/BriefvanGedeputeerdeDeBondtinzakeoplossingOV-tarievenZuid-HollandZuid.pdf/BriefvanGedeputeerdeDeBondtinzakeoplossingOV-tarievenZuid-HollandZuid.pdf

Petition

We

Ouders, leerlingen en iedereen die met Arriva reizen

 

establish that:

Arriva heeft in samenspraak met de Provincie Zuid-Holland het huidige sterrenabonnement afgeschaft. Een 2 sterrenabonnement á E 48,50 per/maand is afgeschaft en hiervoor in de plaats, betaal je per 1 januari 2013 de ritprijs; E 2,07 x 2 (heen en terug) x 30 dagen = E 124,20. Dan kan je een kortingskaart kopen á E 16,50 per/maand en krijg je 40% op de ritprijs waardoor je E 91,00 per/maand ga betalen en ben je dus 88% duurder uit!

 

and request

Het terugdraaien van deze maatregel, dat het openbaar vervoer 1 á 2% duurder wordt oké, maar 88% slaat nergens op. Op deze manier wordt het reizen onbetaalbaar. Onze kinderen kunnen in de winterperiode niet veilig naar school als ze nu op de fiets moeten over donkere onverlichte landweggetjes.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Provincie Zuid-Holland 
Petition desk:
Closing date:
2013-01-20 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Eric 
Website:

History

Signatures

Updates

Arriva meet met 2 maten

Arriva meet met 2 maten, terwijl ze hier moeilijk doen over een oplossing bieden zij die wel in andere regio's zoals: Groningen, Nijmegen, Rivierenland, Achterhoek e.d. en nu ook in Brabant. Waar ze hier niet willen samenwerken met de RET, doen ze dat in Brabant wel met andere vervoerders. Hieronder een ingezonden stuk; BREDA- De Brabantsebusbedrijven maken het vervoer voor 16-17jarigen vanaf april stukken goedkoper.Voor hen komt een maandkaart á € 40,85 waarmee op werkdagen onbeperkt gereisdkan worden.

+Read more...

Deze maandkaart kan alleen gecombineerd worden met een OVchipkaart. Het initiatief van Arriva, Veolia Transport en Hermes inBrabant. De kaart moet het gat dichten voor jongeren die nog geen recht hebbenop een OV-studentenkaart , maar wel grote afstanden met de bus moetenoverbruggen. Het abonnement is straks te koop via de webshop van Arrivaen de servicepunten van Veolia in Breda en Tilburg en de Hermes winkels inEindhoven. Ook bij reguliere zaken zoals tabakszaken is de kaart te krijgen. krantenbericht uit BN/DEStem van 04-02-2013 In dit stuk gaat het over 16-17 jarigen onduidelijk is of het ook betrekking heeft op 18 jarigen daar deze bij OV wel worden meeberekend in abonnement van scholieren welke nog geen recht hebben op een OV-studentenkaart omdat ze nog op voortgezetonderwijs zitten.  

2013-02-07

Herintroductie van sterabonnement? Arriva blijft onjuiste informatie verstrekken

De provincie Zuid-Holland overweegt het sterabonnement in het openbaar vervoer weer in te voeren. Want het blijkt dat Arriva voor de tweede maal niet de juiste informatie heeft verstrekt. De vier politici uit de Hoeksche Waard die samenwerken om de sterk gestegen kosten voor het openbaar vervoer te verlagen hebben grove fouten ondekt in de berekeningen van Arriva.

+Read more...

Die dienden als basis voor het besluit van de provincie om de tarieven voor forensen niet aan te passen. Arriva rekent te weinig reisdagen forensen in relatie tot scholieren Arriva had eerder de kortingskaart voor scholieren wel aangepast, maar stelde dat forensen niet niet duurder uit zouden zijn. Toen de politici zelf aan het rekenen sloegen bleek er weinig van te kloppen. 'We zijn zo geschokt door deze fouten van Arriva' stelt woordvoerder Paul Bogaard onomwonden. Uit de vele klachten en voorbeelden bij het meldpunt blijkt dat een groot deel van de forensen te maken heeft met zeer forse prijsstijgingen, met uitschieters van bijna 90 procent. Volgens Arriva zou betalen per zone naar betalen per kilometer voor deze groep reizigers kostenneutraal uitpakken. De provinvie is er ook helemaal klaar mee. Gedeputeerde Ingrid de Bondt; Vanzelfsprekend worden reizigers kwaad en drijft het mensen met een smalle beurs tot wanhoop. Tegen Arriva heb ik gezegd dat de maat vol is. Ik wil dat er heel snel een oplossing ligt, gebasseerd op juiste feiten en cijfers." Zo'n oplossing kan dus zijn de herintroductie van het sterabonnement.   Bron: Kompas d.d. 6 februari 2013?

2013-02-06

Akkoord over voorstel Arriva

De Provincie Zuid-Holland en de gemeente's in de Hoeksche Waard zijn akkoord gegaan met het voorstel van Arriva. Het betreft hier een akkoord voor scholieren. Zie link hieronder. http://www.hoekschewaard.pvda.nl/binaries/content/assets/hoekschewaard/Strijen/BriefvanGedeputeerdeDeBondtinzakeoplossingOV-tarievenZuid-HollandZuid.pdf/BriefvanGedeputeerdeDeBondtinzakeoplossingOV-tarievenZuid-HollandZuid.pdf  .

2013-01-21