You, the petitioner
Hnm artist impression birdseye

Andere locatie Nationaal (Joods) Holocaust Monument

435 signatures

In Amsterdam zijn diverse monumenten te vinden, die ons herinneren aan de Tweede Wereldoorlog. Recent is er het initiatief, om een nieuw kolossaal monument te plaatsen als Nationaal Joods Monument, aan de Weesperstraat, waarvoor tientallen gezonde volwassen bomen zouden moeten wijken.

Petition

We

ondertekenaars.

 

observe

  • Een memorial site is als een begraafplaats: indrukwekkend, sereen, confronterend, rustgevend.

  • In dit geval is gekozen voor hoge muren, gemaakt van stenen met namen van Joden zonder graf. Het zal indruk maken. Het zal ook de omgeving overstemmen en licht wegnemen.

  • Dat is op de voorgestelde Weesperstraat locatie een overschaduwen van de stadstuin achter de Hermitage. Bovendien zouden alle bomen in de groenstrook gekapt worden, voor het monument.

 

and request

Plaats het kolossale Holocaust Namenmonument op een andere locatie.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Amsterdam 
Petition desk:
Closing date:
2018-04-08 
Lead petitioner:
M. Oortwijn 
Website:

History

Signatures

Updates

Bespreking Bezwaarschrift 15 mei

Op 15 mei 2018 wordt het bezwaarschrift (inclusief deze petitie) besproken. Komt allen !!!

Locatie: De Balie aan het Leidseplein Tijdstip: 13.15h (zaaltje achterin de Balie).

2018-05-06

Bezwaarschrift is tijdig geweest ...

De belangrijkste passage van de uitspraak en/of conclusie:

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) bedraagt de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift zes weken. Gelet op artikel 6:8, eerste lid, van de Awb vangt deze ter¬mijn aan met ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is be¬kend¬ge¬maakt

Gelet op artikel 1, eerste lid, van de Algemene termijnenwet wordt een in een wet gestelde termijn die op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag eindigt, verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.

+Read more...

Ingevolge artikel 6:9 van de Awb is bij verzending per post een bezwaarschrift tijdig ingediend indien het voor het einde van de termijn ter post is bezorgd, mits het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.

Daar komt bij dat per 1 juli 2009 de artikelen 5:5 en 5:41 van de Awb van kracht zijn geworden. In deze bepalingen zijn respectievelijk de uitgangspunten gecodificeerd dat het bestuursorgaan geen bestuurlijke sanctie oplegt voor zover voor de overtreding een rechtvaardigingsgrond bestond en dat het bestuursorgaan geen bestuurlijke boete oplegt voor zover de overtreding niet aan de overtreder kan worden verweten. Indien zich een van deze laatstgenoemde twee omstandigheden voordoet, bestaat naar huidig recht derhalve geen bevoegdheid meer tot het opleggen van een bestuurlijke boete.

2018-02-15

Bezwaarschrift ingediend 7 febr

LS,

Op 7 februari 2018 hebben wij een bezwaarschrift ingediend tegen zowel a) de locatie van het monument als b) het kappen van de bomen. De petitie is hierbij als bijlage meegestuurd.

+Read more...

Er waren op dat moment 355 "digitale handtekeningen" gezet. Dat is een serieus te nemen aantal, voor een buurtinitiatief als deze.

De petitie zal open blijven voor ondertekening, in ieder geval tot er een beslissing genomen is op het bezwaarschrift.

Mw. GJM Oortwijn

2018-02-15