You, the petitioner

Andere corona langetermijnstrategie met behoud van onze mensenrechten

2,250 signatures

Een langetermijnplan voor corona is geen crisisplan, daarom zou het uitgangspunt van zo'n plan de grondwettelijke rechten en plichten moeten zijn: hoe keren we daar weer naar terug en hoe zorgen we ervoor dat die, ondanks oplevingen, ook in de toekomst niet meer geschonden hoeven worden.

Petition

We

wetenschappers, experts, vertegenwoordigers van belangengroepen en andere burgers

 

observe

  • dat de langetermijnstrategie voor COVID-19 de (in internationale verdragen vastgelegde) grondwettelijke mensenrechten niet borgt.
  • De beperking van deze rechten wordt hiermee niet langer als tijdelijk aangemerkt.
  • Langdurige beperking van grond- en mensenrechten, die zonder duidelijke einddatum blijkbaar voor onbepaalde tijd gelden, is niet geoorloofd.

 

and request

  • dit plan te vernietigen en een nieuw plan op te stellen, dat zich duidelijk onderscheidt van een crisisplan en de grondwettelijke mensenrechten borgt en waarin ernaar gestreefd wordt dat grondwettelijke rechten en plichten ten volle kunnen worden nageleefd, ook bij oplevingen van het coronavirus.

  • alle scenario's voor oplevingen uit te werken, doel e strategie vast te leggen en met vastgelegde actieplannen te werken.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2022-06-30 
Lead petitioner:
Projectgroep 'Uit Isolatie' 
Organisation:
Uit isolatie 
Website:

History

Signatures