You, the petitioner

Alternatief voor Roer als doorgangsroute Isla Bonita

32 signatures

In het bestemmingsplan staat Roer als doorgangsroute voor het eiland Isla Bonita. Met de komst van max. 300 woningen zal er veel verkeer over Roer gaan, ook zal het de doorstroomverkeersproblemen die nu zijn geconstateerd bij de busbaan en Vomar vergroten.

Petition

We

bewoners van Roer en omliggende straten.

 

observe

  • dat met de bebouwing van het eiland Isla Bonita met zo'n 300 woningen
  • en de keuze voor Roer als doorgangsroute, er veel autoverkeer over Roer zal plaatsvinden
  • wat de de huidige problemen in de doorstroom bij met name de busbaan en de Vomar negatief zal verergeren.
  • Verder zal de keuze voor Roer als doorgangsroute en het vele autoverkeer dat hiermee gepaard gaat de woonkwaliteit voor de bewoners van Roer negatief be├»nvloeden.

 

and request

af te zien van het gebruik van Roer als doorgangsroute en een alternatieve route (denk bijvoorbeeld aan de huidige bouwweg) als doorgangsroute te kiezen.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Almere 
Petition desk:
Closing date:
2020-05-31 
Lead petitioner:
Freerk Dijkstra 

History

Signatures