You, the petitioner

Afschaffing 21% BTW-heffing voor verpleegkundige en verzorgende ZZP-ers

1,034 signatures

M.i.v. 1 januari 2013 wordt de zzp-er in de zorg geconfronteerd met een BTW-heffingsplicht door gewijzigde vrijstelllingsregels. De staatssecretaris stelt dat zij niet zelfstandig gezondheidskundige diensten verricht maar arbeid ter beschikking stelt. Dan is vrijstelling van BTW niet van toepassing

Petition

We

Zelfstandige, ondernemende verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland

 

observe

dat de BTW-heffingsplicht zzp-ers in de zorg onaangenaam verrast en hun onderneming in de problemen brengt; dat de onderbouwing van het aangepast besluit omtrent de omzetbelasting onjuist is; dat de overheid uitzendbureaus en de zzp-er in de zorg, ten onrechte gelijkelijk beoordeeld; aanzienlijke stijging van zorgkosten door de 21% BTW; achteruitgang van inkomsten oplopend tot 21%; dat faillisementen dreigen en zzp-ers de zorg de rug toe te keren

 

and request

herstel van BTW vrijstelling voor zelfstandig verpleegkundigen en verzorgenden die voor eigen risico en rekening ondernemen; Erkenning dat zij gezondheidskundige diensten leveren, zoals bedoelt in de wet op de omzetbelasting en gelijkstelling van rechten en plichten aan die van andere wet BIG-beroepsbeoefenaren; Erkenning dat zij persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk zijn bij de uitvoering van opdracht;

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Staatssecretaris 
Petition desk:
Closing date:
2016-09-04 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Jay van de Wetering 

History

Signatures