You, the petitioner

Adri Duivesteijn (wethouder in Almere) moet aftreden

Wethouder Adri Duivesteijn maakt het al een lange tijd flink bont in Almere als wethouder. Hij focust louter op nieuwe prestigeprojecten en verliest het bestaande Almere uit het oog. Veel wat hij aanraakt pakt slecht uit voor de bewoners van deze jonge stad. Dit naast dat hij absurd hoge vergoedingen krijgt, omdat hij niet in Almere woont. Het wordt tijd voor een andere, meer economisch verantwoorde, wethouder met 'feeling' voor Almere en haar bewoners en in elk geval de wil om te wonen waar hij/zij werkt (wat eigenlijk bij wet verplicht is voor wethouders).

Petition

We

bewoners van de gemeente Almere

 

observe

dat Wethouder Adri Duivesteijn niet het belang van Almere en haar burgers voorop heeft staan. Hij heeft bewezen een dure schakel te zijn in de ontwikkeling van Almere en maakt te veel beslissingen die niet positief uitpakken voor de bewoners. Wij burgers, verdienen iemand in zijn positie die het belang van de burgers zonder twijfel voorop heeft staan, goed bekend is met de stad en haar bewoners en de eventueel daarbij horende problematiek en graag in Almere komt wonen, volgens wettelijk voorschrift, teneinde zijn/haar functie op een juiste, naar bewoners te verantwoorden, wijze in te vullen.

 

and request

dat Adri Duivesteijn zijn positie neerlegt/ontslag indient en dat een ander zijn plek inneemt als wethouder met de daarbij horende portefeuille Duurzame ruimtelijke ontwikkeling.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Almere 
Petition desk:
Closing date:
2012-09-12 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Petra Dirkmaat 
Website:

History

Signatures