You, the petitioner

Adoptienazorg moet blijven

3,709 signatures

Het ministerie van VWS heeft een structurele extra subsidieverlaging voor Stichting Adoptievoorzieningen aangekondigd. Hierdoor dreigt adoptiespecifieke, laagdrempelige consultatie, hulp en deskundigheidsbevordering voor adoptieouders, geadopteerden, hulpverleners en andere beroepskrachten te verdwijnen. Dat mag niet gebeuren!

De petitie is op dinsdag 8 november aangeboden aan de heer Kees van der Staaij (SGP). Ook Linda Voortman (Groen Links) heeft de petitie in ontvangst genomen.

Petition

We

Adoptieouders, geadopteerden, adoptieorganisaties, beroepskrachten en andere bij adoptie betrokkenen

 

observe

Dat deze extra bezuiniging schadelijke gevolgen heeft voor alle betrokkenen. Adoptiekinderen zijn kwetsbare kinderen die veel hebben meegemaakt, gemist en verloren. Adoptieouders krijgen te maken met complexe opvoedingsvragen. Volwassen geadopteerden houden hun hele leven vragen rond hun adoptie. Naast een goede voorbereiding blijft laagdrempelige nazorg dan ook hard nodig.

Op adoptienazorg bezuinigen is kortzichtig. Voorkomen is beter en goedkoper dan genezen!

 

and request

Staatssecretaris mevrouw Veldhuijzen van Zanten-Hyllner van VWS af te zien van het besluit om Stichting Adoptievoorzieningen een structurele extra bezuiniging op te leggen.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Staatssecretaris 
Petition desk:
Closing date:
2011-11-08 
Status:
In treatment 
Lead petitioner:
Peter Benders, directeur/bestuurder 
Organisation:
Stichting Adoptievoorzieningen 
Website:

History

Signatures

Updates

Bezuiniging adoptienazorg van de baan

Op 8 november heeft kamerlid Kees van der Staaij de petitie 'Adotienazorg moet blijven!" in ontvangst genomen. Dezelfde dag nog is een amendement op de begroting ingediend met het verzoek om de bezuiniging op adoptienazorg terug te draaien.

+Read more...

In de loop van donderdagavond bleek dat het amendement mede is ondertekend door CDA, PvdA, SP, GroenLinks, D66 en Christen­Unie en daarmee een meerderheid in de Tweede Kamer heeft gekregen. Veel dank aan alle ondertekenaars van de petitie. Uiteindelijk heeft ook uw steun eraan bijgedragen dat de korting van de baan is. Uit alle steunbetuigingen bleek maar weer eens hoeveel belang er wordt gehecht aan preventieve, laagdrempelige en hoogwaardige ondersteuning voor adoptiegezinnen en geadopteerden. Stichting Adoptievoorzieningen zal zich ervoor blijven inspannen dat adoptieouders en geadopteerden ook in de toekomst kunnen rekenen op goede nazorg.

Aanbieding petitie
2011-11-14

Aanbieding petitie 'Adoptienazorg moet blijven'

De petitie ¬ĎAdoptienazorg moet blijven' wordt op dinsdag, 8 november, 12.45 uur stipt op het Plein voor de hoofdingang van de Tweede Kamer aangeboden. Peter Benders, directeur van Stichting Adoptievoorzieningen zal de petitie uitreiken samen met musicalartiest en geadopteerde Carolina Dijkhuizen.

+Read more...

De heer van der Staaij (SGP) heeft tien minuten van zijn tijd vrijgemaakt om de petitie in ontvangst te nemen. Ook Linda Voortman van Groen Links is aanwezig. We willen iedereen, geadopteerden, adoptieouders, opa's, oma's, beroepskrachten en andere bij adoptie betrokkenen oproepen om aanwezig te zijn om dit gebaar kracht bij te zetten. Kom naar Den Haag! We zijn te vinden op het Plein, voor de hoofdingang van de Tweede Kamer. Voorkomen is beter en goedkoper dan genezen. De hulp en ondersteuning van Stichting Adoptievoorzieningen is bewezen effectief en niet duur. Dat mag niet verdwijnen! Tekenen kan nog: naar de petitie

meer informatie over de petitie
2011-11-04