U, de petitionaris
Petitie oversteken stjorislaan

Aanvraag zebrapad op de St Jorislaan te Eindhoven

354 ondertekeningen

Er is momenteel geen veilig oversteekpunt op de St Jorislaan voor kinderen die vanuit de Joriskwartier, Tuindorp en zuidelijkere gelegen wijken naar basisschool de Hasselbraam gaan. Wij vragen daarom de gemeente Eindhoven om een zebrapad aan te leggen.

Petitie

Wij

Ouders van kinderen die naar de basisschool de Hasselbraam gaan.

 

constateren dat:

  • Dat veel kinderen tijdens de spits de St Jorislaan moeten oversteken;
  • door gebrek aan een stoplicht of zebrapad, voetgangers geen voorrang krijgen bij het oversteken van de St Jorislaan;
  • auto's, fietsers en brommers soms accelereren om niet te hoeven wachten op een groep overstekende kinderen.

Door alle bovenstaande redenen is het momenteel voor kinderen onveilig om de St Jorislaan over te steken.

 

en verzoeken

daarom de gemeente Eindhoven om een zebrapad aan te leggen op deze voorgestelde locatie.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Eindhoven 
Petitieloket:
Einddatum:
08.12.2020 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
H. Hoftijzer 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

8 Februari 2022 - Digitale informatieavond: herinrichting kruising Sint-Jorislaan – Gasthuisstraat – Tuinstraat

Er is een voorstel gemaakt vanuit de gemeente om de veiligheid rondom de algehele kruispunt St Jorislaan – Gasthuisstraat – Tuinstraat te verbeteren. Zoals eerder hier vermeld is een zebrapad op een doorgaande weg zoals de St Jorislaan niet mogelijk, daarom is alle aandacht gevestigd op de veiligheid alsnog op andere manieren te verbeteren.

+Lees meer...

Zo worden het aantal oversteekpunten sterk vermindert en zal het verkeer vanuit de Tuinstraat (straat van de school) alleen nog naar links richting de leenderweg kunnen gaan, allebei om een overzichtelijker, rustiger en veiliger verkeersbeeld te geven. Op 8 februari zal een bijeenkomst plaats vinden met bewoners van de rochusbuurt waarin de gemeente uitleg zal geven over de herinrichting van de kruising. Deze bijeenkomst zal ook de gelegenheid geven om vragen vanuit de wijk te beantwoorden.

Het voorlopig ontwerp is hier te vinden.

Op www.eindhoven.nl/sintjorislaan vindt u meer informatie en een technische onderbouwing.

03.02.2022

21-07-2021 Voorstel van gemeente

Er zijn ondertussen weer twee contactmomenten geweest met de gemeente, en is er ook een voorstel besproken.

Alhoewel een zebra-markering op de St.

+Lees meer...

jorislaan helaas niet mogelijk is, is er een alternatief voorstel gedaan om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan een veiligere oversteek van de overstekende (school)kinderen op de St Jorislaan.

Dit voorstel wordt in September gedeeld met petitieondertekenaars en met wijkbewoners van de Rochusbuurt. Indien geen bezwaren, zou het voorstel volgend jaar – nadat de werkzaamheden Geldropseweg zijn afgerond - uitgevoerd kunnen worden.

21.07.2021

09-03-2021 contact tussen school en politie en overleg gemeente-school-petitiehouder

In verband met Corona en wisselende rollen binnen de gemeente is er wat vertraging ontstaan in het proces, maar alsnog kunnen er twee nieuwe ontwikkelingen gemeld worden:

  1. In December is er contact geweest tussen de school en politie over de veiligheid rondom de school.
+Lees meer...

De politie heeft de situatie uitgebreid met de school doorgenomen. De school verwacht hier nog terugkoppeling over.

  1. Vandaag heeft er een vervolgoverleg plaats gevonden tussen de gemeente, de school en de petitiehouder om de situatie in detail te bespreken, en alvast opties maar ook beperkingen te bespreken.

Het volgende is afgesproken:

  1. de gemeente contact opneemt met de politie voor terugkoppeling

  2. de gemeente intern gaat overleggen wat er wel/niet mogelijk is en met een aantal voorstellen komt

  3. er een vervolgafspraak op locatie komt in de eerste week van April

Wordt vervolgd…

09.03.2021