You, the petitioner
Image

Aansluiting A8/A9: alternatief 2 of 5

224 signatures

In planstudies en onderzoeksrapporten over de verbinding van de A8 met de A9 wordt al niet meer gesproken over de 0 variant; niets doen en alles laten zoals het is. Er blijven dus 6 varianten over. Op basis van de opgeleverde onderzoeksresultaten heeft de Provincie nog niet gekozen voor één voorkeursvariant. De Stuurgroep A8-A9 heeft de keuze gemaakt om nader onderzoek te doen naar de twee meest kansrijke alternatieven: alternatief 2 (nul-plusalternatief, van Busch en Dam tot Nauernasche Vaart wordt doorgaand verkeer apart over verlaagde weg gevoerd) en alternatief 5 (Heemskerkalternatief, van A8 door weide gebieden en Busch en Dam naar A9 bij Heemskerk) Welk alternatief kiest u als inwoner van Zaanstad?

Petition

We

De fractie van Democratisch Zaanstad, gezeten in de gemeenteraad van Zaanstad

 

observe

  • Dat In planstudies en onderzoeksrapporten over de verbinding van de A8 met de A9 al niet meer wordt gesproken over de 0 variant; niets doen en alles laten zoals het is.

  • Op basis van de opgeleverde onderzoeksresultaten heeft de Provincie nog niet gekozen voor één voorkeursvariant. De Stuurgroep A8-A9 heeft de keuze gemaakt om nader onderzoek te doen naar de twee meest kansrijke alternatieven van de 6 overgebleven varianten: alternatief 2 (nul-plusalternatief) en alternatief 5 (Heemskerkalternatief).

  • Voor beide alternatieven zijn veel voor- en tegenstanders. DZ wil daarom een raadgevend referendum houden om uit te zoeken welk alternatief het breedst wordt ondersteund onder de bevolking van Zaanstad.

  • Volgens de referendumverordening van Zaanstad is een schriftelijke kennisgeving nodig van de wens om een referendum te houden over een te nemen raadsbesluit. Deze kennisgeving moet worden vergezeld van minimaal 500 handtekeningen. Daarna hebben we minimaal 5000 handtekeningen nodig om het referendum aan te vragen.

 

and request

een referendum hierover in Zaanstad.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Zaanstad 
Petition desk:
Closing date:
2016-09-13 
Organisation:
Democratisch Zaanstad 
Website:

History

Signatures